Știri

Joi, 15 FEB 2024

Acordarea reducerilor și scutirilor de taxă de școlarizare pentru anul universitar 2023/2024

Marti, 30 IAN 2024

PROGRAMAREA RESTANTELOR, SEMESTRUL I ( modul 1 si modul 2)

Joi, 25 IAN 2024

PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR, MODUL 2 - SEMESTRUL I

Miercuri, 13 DEC 2023

DESFASURAREA EXAMENELOR DE LICENTA-DISERTATIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA FEBRUARIE 2024

Miercuri, 13 DEC 2023

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA FEBRUARIE 2024

Luni, 4 DEC 2023

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA IULIE 2024

Mobilități de studiu (SMS) Erasmus+ - UE/NON-UE semestrul II 2023/2024

Data actualizarii: 04.12.2023

 

The English-language module addressed to foreign students who carry out mobilities through the ERASMUS+ Programme

BACHELOR STUDIES

Specialization Mathematics-Informatics

Specialization Informatics

Specialization Ecology and Environmental Protection / Biology

MASTER STUDIES

Specialization Applied Mathematics-Informatics

Specialization Advanced Information Systems And Technologies


 

Data actualizarii: 31.10.2023

 

Rezultatele obținute de studenți în urma Ședinței de Selecție Erasmus din 31.10.2023


 

Data actualizarii: 12.10.2023

 


Sesiune de informare pentru studenți, referitoare la mobilitățile de studiu Erasmus+ UE/non UE

Miercuri, 18.10.2023, de la ora 11, în sala A 23, etajul 2 Facultatea de Științe va avea loc sesiunea de informare pentru studenți referitoare la mobilitățile de studiu Erasmus+ UE/non UE. Sunt invitați să participe studenții interesați de mobilitățile Erasmus pentru semestrul II, anul universitar 2023 – 2024. La acestă sesiune de informare vor participa și reprezentanți ai Biroului Erasmus al ULBS. Mai multe informații regăsiți mai jos.

 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE

Etapa I : 10–23 octombrie 2023 – diseminarea oportunităților de studiu oferite de Programul ERASMUS+

* Data limită înscrieri pentru testarea lingvistică: 16 octombrie 2023, la ora 12:00.

Înscrierile se fac la link-ul: Formular de programare pentru testarea lingvistică - Formulare Google

* Data susținerii testării lingvistice: 18 octombrie 2023, ora 12:00, la sediul Facultății de Litere și Arte.

 

ATENȚIE: Testarea lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de studiu în limba engleză.

 

Etapa II : 24–27 octombrie 2023 – transmiterea electronică a dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

FORMULARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU O MOBILITATE ERASMUS+: UE

FORMULARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU O MOBILITATE ERASMUS+ SMS NON-UE

 

Etapa III : 30 octombrie 2023 – organizarea interviurilor de selecție

Etapa IV : 01 noiembrie 2023 – afișarea rezultatelor selecției

Etapa V : 02 noiembrie 2023 – depunerea contestațiilor

Etapa VI : 03 noiembrie 2023 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

 

Ședința de selecție - Luni, 31.10.2023, ora 16:00 - online. Candidatii vor primi pe e-mail link-ul de acces la sedinta de selectie.

 

Detalii și documente concurs selecție (arhivă RAR): Documente Erasmus+ UE.rar

Detalii și documente concurs selecție (arhivă RAR): Documente Erasmus+ NON-UE.rar

 

Persoana de contact:
Lect.univ.dr. Oana Viorica DANCI
Departamentul Ştiinţe ale Mediului, Fizică, Educaţie Fizică si Sport
E-mail: oana.danci@ulbsibiu.ro

 

 


- Rezultatele obținute de studenți în urma Ședinței de Selecție Erasmus din 27.03.2023

Data actualizarii: 10.03.2023

I. Selecția studenților pentru Mobilități de studiu (SMS) Erasmus+ UE


Calendarul concursului:

1) Depunerea dosarelor – până în 21.03.2023,

online - Google Forms: https://forms.gle/QG4oZwmRKP1cgRnYA

2) Ședința de selecție - Luni, 27.03.2023, ora 14:00

Detalii și documente concurs selecție (arhivă ZIP): Documente Erasmus+.zip

 

II. Selecția studenților pentru Mobilități de studiu (SMS) ESAYEP-SEE


Calendarul concursului:

1) Depunerea dosarelor – până în 21.03.2023,

online - Google Forms: https://forms.gle/y4rmjyrZ24pLnkZX8

2) Ședința de selecție - Luni, 27.03.2023, ora 14:00

Detalii și documente concurs selecție (arhivă ZIP): Documente Esayep-See.zip

 

În cazul în care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective.

Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 12 martie 2023, completând formularul: https://forms.gle/smCcHicbnBLJFz7LA

Data susținerii testării lingvistice: 14 martie 2023, ora 14:00, la sediul Facultății de Litere și Arte.

 

ATENȚIE: testarea lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de studiu în limba engleză.

 

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 


Data actualizarii: 17.10.2022

Selecția studenților pentru Mobilități de studiu ERASMUS+ (în țările UE și asociate) - aferente anului academic 2022-2023 - SEMESTRUL al II-lea


 

Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate dintr-o țară membră a UE sau parteneră, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile/departamentele Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și universitățile partenere.

 

I) Calendarul procesului de selecție

- Ședința de informare: Vineri, 21.10.2022, ora 12:00, sala A17.

- Depunerea dosarelor de înscriere: perioada 24.10.2022 – 28.10.2022, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului

- Ședința de selecție: Luni, 31.10.2022, ora 14:00, sala A18

 

- Afișarea rezultatelor selecției: Miercuri, 2.11.2022

- Rezultatele obținute de studenți în urma Ședinței de Selecție, din data de 31.10.2022

 

- Depunerea contestațiilor: Joi, 3.11.2022, ora 12:00 la secretariatul decanatului.

- Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor în termenul legal: Vineri, 4.11.2022

 

II) Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

- Formular de candidatură (*.zip);

- Curriculum vitae Europass (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile);

- Scrisoare de intenție/motivație (tehnoredactat în limba străină);

- Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (pentru studenții din anul I nivel licență se va lua în considerare media de admitere)

- Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)

- Documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:

- Certificate lingvistice (fotocopii);

- Atestate profesionale (fotocopii);

- Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);

- Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

 

III) Testare lingvistică

În cazul în care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 21 octombrie 2022, prin completarea cererii (*.zip). Cererea va fi trimisă prin email la adresa centru.limbistraine@ulbsibiu.ro. Testul va fi organizat în 25 octombrie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi transmise prin email candidaților. Testarea se adresează potențialilor candidați care nu dispun de un certificat lingvistic pe care să-l includă la dosarul de candidatură pentru mobilitățile Erasmus+.

Testarea se adresează potențialilor candidați care nu dispun de un certificat lingvistic pe care să-l includă la dosarul de candidatură pentru mobilitățile Erasmus+.

 

IV) Criterii de eligibilitate

- studentul să fie înmatriculat la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe;

- studentul să fie integralist;

- studentul să aibă competențe lingvistice bune în limba străină în care se vor efectua studiile.

 

V) Finanțare

Studenții care efectuează o mobilitate de studiu, grantul de subzistență este de 700 euro/ lună (în cazul lunilor incomplete, cuantumul grantului se calculează prin înmulțirea numărului de zile din luna incompletă cu 1/30 din contribuția unitară pe lună), iar grantul de transport se stabilește în funcție de banda de distanță (din orașul universității de origine în orașul universității de destinație).

În conformitate cu regulile programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt stabilite în funcție de țara de destinație și linia de finanțare:

Finantare pe grupuri de tari

 

Pentru studenții și proaspeții absolvenți cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară ("top-up") de 250 EUR/lună.

În cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică, a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

După selecție, statutul de student ERASMUS+ îi conferă beneficiarului de mobilitate un ansamblu de drepturi și obligații (în conformitate cu Carta Studentului ERASMUS+)

 

VI) Documentele necesare pentru dosar:

Documente Erasmus (*.zip)
Cerere testare lingvistica
Lista locuri disponibile (Sem II)
Formular de candidatură
Carta studentului erasmus
Afis de selectie
Anunt selectie

 

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

 

Data actualizarii: 17.10.2022

Selecția studenților pentru Mobilități de studiu ERASMUS+ Partner Countries (ţările partenere, din afara Uniunii Europene) - aferente anului academic 2022-2023 - SEMESTRUL al II-lea


 

 

I) Calendarul procesului de selecție

- Perioada de informare: 14-24.10.2022.

- Perioada de înscriere pentru testarea lingvistică: 17-21.10.2022

- Depunerea dosarelor de înscriere: până la data de 24.10.2022 – 28.10.2022, la sediul Biroului Erasmus+, Bd-ul Victoriei nr. 10 (clădirea rectoratului).

- Ședința de selecție: Joi, 3.11.2022, ora 09:00 – susținerea interviului de selecție organizat la nivel centralizat la sediul Biroului Erasmus+, Bd-ul Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului)

- Afișarea rezultatelor selecției: 7.11.2022 pe pagina http://international.ulbsibiu.ro

- Depunerea contestațiilor: 8.11.2022

- Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor în termenul legal: 9.11.2022

 

II) Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

- Formular de candidatură (*.zip);

- Scrisoare de intenție/motivație (tehnoredactat în limba străină);

- Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (pentru studenții din anul I nivel licență se va lua în considerare media de admitere)

- Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)

- Documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:

- Certificate lingvistice (fotocopii);

- Atestate profesionale (fotocopii);

- Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);

- Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

 

III) Testare lingvistică

În cazul în care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 21 octombrie 2022, prin completarea cererii (*.zip). Cererea va fi trimisă prin email la adresa centru.limbistraine@ulbsibiu.ro. Testul va fi organizat în 25 octombrie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi transmise prin email candidaților.

Testarea se adresează potențialilor candidați care nu dispun de un certificat lingvistic pe care să-l includă la dosarul de candidatură pentru mobilitățile Erasmus+.

 

IV) Criterii de eligibilitate

Pentru obținerea unui grant studentul să fie înmatriculat la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, să fie integralist, să aibă competențe lingvistice bune de limba străină.

 

V) Finanțare

Studenții care efectuează o mobilitate de studiu, grantul de subzistență este de 700 euro/ lună (în cazul lunilor incomplete, cuantumul grantului se calculează prin înmulțirea numărului de zile din luna incompletă cu 1/30 din contribuția unitară pe lună), iar grantul de transport se stabilește în funcție de banda de distanță (din orașul universității de origine în orașul universității de destinație).

În cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilităţi de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

 

VI) Documentele necesare pentru dosar:

Documente Erasmus (*.zip)
Cerere testare lingvistica
Lista locuri disponibile (Sem II)
Formular de candidatură
Carta studentului erasmus
Afis de selectie
Anunt selectie

 

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

 

Data actualizarii: 30.03.2022

Mobilități Erasmus+ de studiu aferente anului academic 2022-2023


 

I) Calendarul procesului de selecție:

- Ședința de informare: 4.04.2022, ora 16:00, sala A18.

- Depunerea dosarelor de înscriere: până la data de 13.04.2022, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului

- Ședința de selecție: Joi, 14.04.2022, ora 14:00, sala A26

- Afișarea rezultatelor selecției: 15.04.2022

- Depunerea contestațiilor: 15.04.2022, ora 12:00 la secretariatul decanatului.

- Afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal: 18.04.2022

 

II) Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

- Formular de candidatură (Anexa 3)

- Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile);

- Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii;

- Atestat de limbă străină care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic obținut la BAC);

+ Atestate profesionale (fotocopii);

+ Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

 

III) Testare lingvistică

 

Observaţie: În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 4 aprilie 2022, prin completarea formularului alăturat: https://forms.gle/dy89yz1uh4yFJfpVA

Testul va fi organizat în 6 aprilie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi transmise în data de 5 aprilie 2022.

 

Criterii de eligibilitate și de selecție pentru înscriere:

- înmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

- cunoașterea limbii străine a univ. partenere (cel puțin lb. engleză)

- rezultate academice bune

- promovarea integrală a tuturor examenelor din anii anteriori

- în cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar:

Prezentare - Mobilităţi ERASMUS+
Documente Erasmus arhivate
Adresă selecție
Lista 1 - Locuri disponibile pentru Mobilități de studiu Erasmus+ 2022/2023
Lista 2 - Suplimentara cu locurile disponibile
Lista 3 - Lista cu locurile disponibile
Anexa 3 - Formular de candidatură
Erasmus Charter 2021-2027
Afis de informare
Afis de selectie

 

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Data actualizarii: 02.12.2021

Mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+ Partner Countries (axa KA107)


 

Selecție studenți pentru: mobilități de studiu SMS, mobilități de practică SMP din cadrul Programului Erasmus+ PARTNER COUNTRIES (axa KA107), cu țările partenere din afara Uniunii Europene, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare prin contractul 2019-1-RO01-KA107-062999(CF6).


 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatură (Anexa1)
- - CV Europass în limba engleză sau limba română, în care să fie detaliată și activitatea extrașcolară
- Scrisoare de intenție/motivație în limba engleză sau limba română
- Rezultate academice (foaia matricolă)
- Atestat de limba străină / certificat lingvistic BAC

 

Calendarul concursului:

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 06 decembrie 2021.

 

Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, Bulevardul Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului). Mai multe detalii se găsesc în adresa de selecție (Anexa 2)

 

Termenul limită de realizare a acestor mobilități este 31.07.2022.

 

Documente necesare pentru dosarul de candidatură:

Adresa selecție mobilități SMP-SMS
Anexa 1_Formular de cdidatura studenti
Anexa 1_Formular de candidatura pentru studenti plasament
Anexa 2_Locuri Disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries

 

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Data actualizarii: 26.03.2021

Mobilități Erasmus+ de studiu aferente anului academic 2021-2022


 

Rezultatele procesului de selecție ERASMUS+ (21.04.2021)

 

Calendarul concursului:


- Sedinta de informare:- Joi, 1.04.2021, ora 16:00, întâlnire online prin Google Meet https://meet.google.com/bzt-wvxt-rrn

Afis de informare

- Depunerea dosarelor de inscriere: - 12-16.04.2021, online - Google Forms https://forms.gle/2Mvnf1611pgV4UtB9
- Sedinta de selectie: Miercuri, 21.04.2021, ora 12:00 întâlnire online prin Google Meet https://meet.google.com/bzt-wvxt-rrn sau sala A27 (dacă se încep activitățile față în față).

- 22 aprilie 2021 – comunicarea rezultatelor procesului de selecție

- 23 aprilie 2021, până la ora 12.00 – la adresa de email stiinte@ulbsibiu.ro - depunerea contestațiilor

- 24 aprilie 2021 – comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatură (Anexa5)
- CV Europass în limbă străină
- Scrisoare de intenție/motivație
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

În cazul în care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 5 aprilie 2021, trimițând un e-mail la Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte, centru.limbistraine@ulbsibiu.ro.

Testul va fi organizat în perioada 07-09 aprilie 2021, la Facultatea de Litere si Arte.

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- înmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoașterea limbii străine a univ. partenere (cel puțin lb. engleză)
- competențe lingvistice bune
- rezultate academice bune
- promovarea integrală a tuturor examenelor din anii anteriori
- în cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link:

DocumenteErasmus2021.zip
Lista cu locurile disponibile
Ghidul studentilor Erasmus in pandemie
Afis de informare
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 


Data actualizarii: 12.03.2021

Mobilitati de studiu ERASMUS+ Partner Countries

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ PC cu tarile partenere din afara UE: Cambodia, Indonesia, Israel, Moldova, Ucraina, Serbia (anul academic 2020-2021).

Termenul limita de realizare a acestor mobilitati este 31.07.2021.


Anunt important
Application form for Study/Placement mobility within ERASMUS+ WITH PARTNER COUNTRIES programme Academic year 2020/2021
Locuri Disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries (țări din afara Uniunii Europene) 2020-2021 2018-1-RO01-KA107-047844

 

 


Data actualizarii: 28.02.2020

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: online
- Depunerea dosarelor de inscriere: 3.03.2020 – 16.03.2020, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Marti, 17.03.2020, ora 14:00, sala A27

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testarea lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 10 martie 2020, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com) in care sa mentioneze limba testarii.

Testul va fi organizat in data de 12 martie 2020, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link:

DocumenteErasmus2020.zip
Formular pentru candidatura (Anexa 5)
DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Locuri disponibile pentru Mobilitati Erasmus
Grila pentru echivalarea notelor
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Adresa selectie
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Data actualizarii: 28.02.2020

Mobilitati de studiu ERASMUS+/ axa KA107


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE: Albania, Armenia, Argentina, Azerbaidjan, Brazilia, Belarus, China, Cambogia, Egipt, Haiti, Indonezia, India, Japonia, Filipine, Rusia, Rwanda, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan sau Vietnam (anii academici 2020-2021, 2021-2022).

Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2022, studenții putând să aleagă unul dintre cele 4 semestre viitoare pentru a desfășura mobilitatea de studiu, sau orice perioadă a anulul pentru mobilitatea de plasament.

Calendarul concursului:

- Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 27.03.2020. Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul Relații Internaționale, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

 

Dosarele de candidatură pentru mobilități de studiu și plasament* trebuie să cuprindă:

- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)
- *pentru mobilități de plasament: scurtă prezentare a insituției gazdă pentru care studentul optează

 

Observatie. In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testarea lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 10 martie 2020, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com) in care sa mentioneze limba testarii.

Testul va fi organizat in data de 12 martie 2020, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link:

DocumenteErasmus2020non-ue.zip
Formular de candidatura plasament
Formular de candidatura
Locuri disponibile pentru Mobilitati Erasmus
Adresa selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2019-2020) Runda II


Data actualizarii: 31.10.2019

Mobilitati de studiu Erasmus+ pentru semestrul al II-lea


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: Miercuri, 06.11.2019, ora 13:00, sala A26
- Depunerea dosarelor de inscriere: 6.11.2019 – 14.11.2019, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Miercuri, 20.11.2019, ora 13:00, sala A26

 

La aceasta selectie pot participa doar studentii din anii 2 si 3 de studiu, nivel licenta, sau studentii inmatriculati la programe de masterat si doctorat.

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

OBSERVATIE: In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testara lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 15 noiembrie 2019, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com ) in care sa mentioneze limba testarii. Testul va fi organizat in data de 18 noiembrie 2019, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Adresa selectie
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitati de studiu ERASMUS+ Partner Countries


Data actualizarii: 31.10.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.


 

Prezenta adresa aduce la cunostiinta posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, in cadrul programului Erasmus+ axa KA107 cu tarile partenere din afara Uniunii Europene, precum Armenia, Brazilia, Cambodgia, China, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Rusia, SUA, Ucraina, Vietnam, Albania, Argentina, Azerbaijan, Belarus, Chile, Egipt, India, Rwanda, Japonia, Korea, Tunisia, Uzbekistan, tari pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finantare, pentru anii academici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

Termenul limita pana la care aceste mobilitati se pot efectua este 31.07.2022.

Depunerea dosarelor de inscriere: 15.11.2019, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (anexat)
- CV Europass
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (Foaia matricola)
- Atestat limba straina / Recomandare profesor de limba straina
- Avand in vedere termenele de nominalizare stabilite de catre universitatile partnere, recomandam studentilor sa aplice pentru mobilitati ce sa se desfasoare incepand cu sem. I al anului academic 2020-2021. In cazul in care situatia impune si studentii aplica pentru a desfasura mobilitatea in sem. II al anului academic 2019-2020, membrii SRIPC vor demara procedura de nominalizare in cel mai scurt timp posibil.

 

Documentele necesare

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (noiembrie 2019)

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2019-2020)


Rezultatele procesului de selecție ERASMUS+ (27.03.2019)


Data actualizarii: 5.03.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE.


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: Luni, 11.03.2019, ora 14:00, sala A18

Prezentare - Sedinta de informare (11.03.2019)

- Depunerea dosarelor de inscriere: 11.03.2019 – 25.03.2019, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Miercuri, 27.03.2019, ora 13:00, sala A18

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

Obs. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2019.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie
Grila pentru echivalarea notelor

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+/ axa KA107 (2019-2020)

Data actualizarii: 5.03.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE (Armenia, Cambodia, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Serbia, Ucraina, Iordania sau Israel).


Calendarul concursului:


- Termenul limita pentru depunerea dosarelor de inscriere: 25.05.2019, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

Obs. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2019nonUE.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ Partner Countries (2018-2019)Runda II

Data actualizarii: 7.11.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.

Calendarul concursului:
- Depunerea dosarelor de inscriere: 20.11.2018, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))
- Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatură (anexat)
- CV Europass
- Scrisoare de intenţie/motivație
- Rezultate academice (Foaia matricola)
- Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină

 

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (noiembrie 2018)

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2018-2019) / Runda 2

Data actualizarii: 25.10.2018


Mobilitati de studiu Erasmus+ pentru semestrul al II-lea

Calendarul concursului:
- Sedinta de informare: Luni, 05.11.2018, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 29.10.2018 – 12.11.2018, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie:Miercuri, 14.11.2018, ora 13:00, Sala de Consiliu

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Obs. In cazul in care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza și germana pentru viitorii studenti Erasmus in vederea obtinerii certificatului care atestă nivelul de cunoastere al limbii respective.

Înscrierile pentru testarea lingvisticăse realizează până în data de 6 noiembrie 2018, trimițând un e-mail catre Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) in care sa mentioneze limba la care doresc sa fie testati si apoi vor fi informati de data cand va avea loc testarea.

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:
- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+/ axa KA107 (2018-2019)

Data actualizarii: 24.04.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.

Calendarul concursului:
- Depunerea dosarelor de inscriere: 11.05.2018, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2018.rar

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (aprilie 2018)

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2018-2019)

Data actualizarii: 12.03.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE.

Prezentare - Sedinta de informare (15.03.2018)

Calendarul concursului:
- Sedinta de informare: Joi, 15.03.2018, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 16.03.2018 – 23.03.2018, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Luni, 26.03.2018, ora 14:00, sala A18

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Obs. În data de 22 martie 2018, ora 14:00, sala 17, Centrul de Limbi Straine (Facultatea de Litere și Arte) va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza și germana pentru viitorii studenti Erasmus in vederea obtinerii certificatului care atesta cunoașterea limbii respective (pentru studentii care nu detin nici un fel de certificat lingvistic). Candidatii vor transmite un mesaj e-mail (in care vor mentiona limba straina pentru care solicita testare) pana marti, 20 martie 2018, in atentia doamnei asistent dr. Andreea Teodorescu andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro.

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:
- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2018.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie
Grila pentru echivalarea notelor

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A