Știri

Vineri, 29 IUL 2022

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2022/2023

Vineri, 29 IUL 2022

ADMITERE MODUL PSIHOPEDAGOGIC 2022, Departamentul pentru pregatirea personalului didactic Sibiu

Miercuri, 29 IUL 2022

REÎNMATRICULARE ÎN TOAMNĂ

Miercuri, 25 IUL 2022

PROGRAMAREA SESIUNII DIN SEPTEMBRIE 2022, REEXAMINARI

Mobilitati de studiu ERASMUS+

 

- Rezultatele procesului de selecție ERASMUS+ (14.04.2022), Mobilități de studiu – SMS (An univ. 2022-2023)

Data actualizarii: 30.03.2022

Mobilități Erasmus+ de studiu aferente anului academic 2022-2023


 

I) Calendarul procesului de selecție:

- Ședința de informare: 4.04.2022, ora 16:00, sala A18.

- Depunerea dosarelor de înscriere: până la data de 13.04.2022, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului

- Ședința de selecție: Joi, 14.04.2022, ora 14:00, sala A26

- Afișarea rezultatelor selecției: 15.04.2022

- Depunerea contestațiilor: 15.04.2022, ora 12:00 la secretariatul decanatului.

- Afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal: 18.04.2022

 

II) Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

- Formular de candidatură (Anexa 3)

- Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile);

- Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii;

- Atestat de limbă străină care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic obținut la BAC);

+ Atestate profesionale (fotocopii);

+ Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

 

III) Testare lingvistică

 

Observaţie: În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 4 aprilie 2022, prin completarea formularului alăturat: https://forms.gle/dy89yz1uh4yFJfpVA

Testul va fi organizat în 6 aprilie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi transmise în data de 5 aprilie 2022.

 

Criterii de eligibilitate și de selecție pentru înscriere:

- înmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

- cunoașterea limbii străine a univ. partenere (cel puțin lb. engleză)

- rezultate academice bune

- promovarea integrală a tuturor examenelor din anii anteriori

- în cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar:

Prezentare - Mobilităţi ERASMUS+
Documente Erasmus arhivate
Adresă selecție
Lista 1 - Locuri disponibile pentru Mobilități de studiu Erasmus+ 2022/2023
Lista 2 - Suplimentara cu locurile disponibile
Lista 3 - Lista cu locurile disponibile
Anexa 3 - Formular de candidatură
Erasmus Charter 2021-2027
Afis de informare
Afis de selectie

 

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Data actualizarii: 02.12.2021

Mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+ Partner Countries (axa KA107)


 

Selecție studenți pentru: mobilități de studiu SMS, mobilități de practică SMP din cadrul Programului Erasmus+ PARTNER COUNTRIES (axa KA107), cu țările partenere din afara Uniunii Europene, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare prin contractul 2019-1-RO01-KA107-062999(CF6).


 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatură (Anexa1)
- - CV Europass în limba engleză sau limba română, în care să fie detaliată și activitatea extrașcolară
- Scrisoare de intenție/motivație în limba engleză sau limba română
- Rezultate academice (foaia matricolă)
- Atestat de limba străină / certificat lingvistic BAC

 

Calendarul concursului:

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 06 decembrie 2021.

 

Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, Bulevardul Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului). Mai multe detalii se găsesc în adresa de selecție (Anexa 2)

 

Termenul limită de realizare a acestor mobilități este 31.07.2022.

 

Documente necesare pentru dosarul de candidatură:

Adresa selecție mobilități SMP-SMS
Anexa 1_Formular de cdidatura studenti
Anexa 1_Formular de candidatura pentru studenti plasament
Anexa 2_Locuri Disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries

 

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Data actualizarii: 26.03.2021

Mobilități Erasmus+ de studiu aferente anului academic 2021-2022


 

Rezultatele procesului de selecție ERASMUS+ (21.04.2021)

 

Calendarul concursului:


- Sedinta de informare:- Joi, 1.04.2021, ora 16:00, întâlnire online prin Google Meet https://meet.google.com/bzt-wvxt-rrn

Afis de informare

- Depunerea dosarelor de inscriere: - 12-16.04.2021, online - Google Forms https://forms.gle/2Mvnf1611pgV4UtB9
- Sedinta de selectie: Miercuri, 21.04.2021, ora 12:00 întâlnire online prin Google Meet https://meet.google.com/bzt-wvxt-rrn sau sala A27 (dacă se încep activitățile față în față).

- 22 aprilie 2021 – comunicarea rezultatelor procesului de selecție

- 23 aprilie 2021, până la ora 12.00 – la adresa de email stiinte@ulbsibiu.ro - depunerea contestațiilor

- 24 aprilie 2021 – comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatură (Anexa5)
- CV Europass în limbă străină
- Scrisoare de intenție/motivație
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

În cazul în care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 5 aprilie 2021, trimițând un e-mail la Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere și Arte, centru.limbistraine@ulbsibiu.ro.

Testul va fi organizat în perioada 07-09 aprilie 2021, la Facultatea de Litere si Arte.

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- înmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoașterea limbii străine a univ. partenere (cel puțin lb. engleză)
- competențe lingvistice bune
- rezultate academice bune
- promovarea integrală a tuturor examenelor din anii anteriori
- în cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe mobilități de studiu și practică a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link:

DocumenteErasmus2021.zip
Lista cu locurile disponibile
Ghidul studentilor Erasmus in pandemie
Afis de informare
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 


Data actualizarii: 12.03.2021

Mobilitati de studiu ERASMUS+ Partner Countries

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ PC cu tarile partenere din afara UE: Cambodia, Indonesia, Israel, Moldova, Ucraina, Serbia (anul academic 2020-2021).

Termenul limita de realizare a acestor mobilitati este 31.07.2021.


Anunt important
Application form for Study/Placement mobility within ERASMUS+ WITH PARTNER COUNTRIES programme Academic year 2020/2021
Locuri Disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries (țări din afara Uniunii Europene) 2020-2021 2018-1-RO01-KA107-047844

 

 


Data actualizarii: 28.02.2020

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: online
- Depunerea dosarelor de inscriere: 3.03.2020 – 16.03.2020, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Marti, 17.03.2020, ora 14:00, sala A27

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testarea lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 10 martie 2020, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com) in care sa mentioneze limba testarii.

Testul va fi organizat in data de 12 martie 2020, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link:

DocumenteErasmus2020.zip
Formular pentru candidatura (Anexa 5)
DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Locuri disponibile pentru Mobilitati Erasmus
Grila pentru echivalarea notelor
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Adresa selectie
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Data actualizarii: 28.02.2020

Mobilitati de studiu ERASMUS+/ axa KA107


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE: Albania, Armenia, Argentina, Azerbaidjan, Brazilia, Belarus, China, Cambogia, Egipt, Haiti, Indonezia, India, Japonia, Filipine, Rusia, Rwanda, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan sau Vietnam (anii academici 2020-2021, 2021-2022).

Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2022, studenții putând să aleagă unul dintre cele 4 semestre viitoare pentru a desfășura mobilitatea de studiu, sau orice perioadă a anulul pentru mobilitatea de plasament.

Calendarul concursului:

- Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 27.03.2020. Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul Relații Internaționale, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

 

Dosarele de candidatură pentru mobilități de studiu și plasament* trebuie să cuprindă:

- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)
- *pentru mobilități de plasament: scurtă prezentare a insituției gazdă pentru care studentul optează

 

Observatie. In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testarea lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 10 martie 2020, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com) in care sa mentioneze limba testarii.

Testul va fi organizat in data de 12 martie 2020, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link:

DocumenteErasmus2020non-ue.zip
Formular de candidatura plasament
Formular de candidatura
Locuri disponibile pentru Mobilitati Erasmus
Adresa selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2019-2020) Runda II


Data actualizarii: 31.10.2019

Mobilitati de studiu Erasmus+ pentru semestrul al II-lea


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: Miercuri, 06.11.2019, ora 13:00, sala A26
- Depunerea dosarelor de inscriere: 6.11.2019 – 14.11.2019, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Miercuri, 20.11.2019, ora 13:00, sala A26

 

La aceasta selectie pot participa doar studentii din anii 2 si 3 de studiu, nivel licenta, sau studentii inmatriculati la programe de masterat si doctorat.

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

OBSERVATIE: In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testara lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 15 noiembrie 2019, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com ) in care sa mentioneze limba testarii. Testul va fi organizat in data de 18 noiembrie 2019, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Adresa selectie
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitati de studiu ERASMUS+ Partner Countries


Data actualizarii: 31.10.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.


 

Prezenta adresa aduce la cunostiinta posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, in cadrul programului Erasmus+ axa KA107 cu tarile partenere din afara Uniunii Europene, precum Armenia, Brazilia, Cambodgia, China, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Rusia, SUA, Ucraina, Vietnam, Albania, Argentina, Azerbaijan, Belarus, Chile, Egipt, India, Rwanda, Japonia, Korea, Tunisia, Uzbekistan, tari pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finantare, pentru anii academici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

Termenul limita pana la care aceste mobilitati se pot efectua este 31.07.2022.

Depunerea dosarelor de inscriere: 15.11.2019, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (anexat)
- CV Europass
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (Foaia matricola)
- Atestat limba straina / Recomandare profesor de limba straina
- Avand in vedere termenele de nominalizare stabilite de catre universitatile partnere, recomandam studentilor sa aplice pentru mobilitati ce sa se desfasoare incepand cu sem. I al anului academic 2020-2021. In cazul in care situatia impune si studentii aplica pentru a desfasura mobilitatea in sem. II al anului academic 2019-2020, membrii SRIPC vor demara procedura de nominalizare in cel mai scurt timp posibil.

 

Documentele necesare

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (noiembrie 2019)

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2019-2020)


Rezultatele procesului de selecție ERASMUS+ (27.03.2019)


Data actualizarii: 5.03.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE.


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: Luni, 11.03.2019, ora 14:00, sala A18

Prezentare - Sedinta de informare (11.03.2019)

- Depunerea dosarelor de inscriere: 11.03.2019 – 25.03.2019, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Miercuri, 27.03.2019, ora 13:00, sala A18

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

Obs. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2019.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie
Grila pentru echivalarea notelor

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+/ axa KA107 (2019-2020)

Data actualizarii: 5.03.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE (Armenia, Cambodia, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Serbia, Ucraina, Iordania sau Israel).


Calendarul concursului:


- Termenul limita pentru depunerea dosarelor de inscriere: 25.05.2019, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

Obs. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2019nonUE.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ Partner Countries (2018-2019)Runda II

Data actualizarii: 7.11.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.

Calendarul concursului:
- Depunerea dosarelor de inscriere: 20.11.2018, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))
- Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatură (anexat)
- CV Europass
- Scrisoare de intenţie/motivație
- Rezultate academice (Foaia matricola)
- Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină

 

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (noiembrie 2018)

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2018-2019) / Runda 2

Data actualizarii: 25.10.2018


Mobilitati de studiu Erasmus+ pentru semestrul al II-lea

Calendarul concursului:
- Sedinta de informare: Luni, 05.11.2018, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 29.10.2018 – 12.11.2018, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie:Miercuri, 14.11.2018, ora 13:00, Sala de Consiliu

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Obs. In cazul in care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza și germana pentru viitorii studenti Erasmus in vederea obtinerii certificatului care atestă nivelul de cunoastere al limbii respective.

Înscrierile pentru testarea lingvisticăse realizează până în data de 6 noiembrie 2018, trimițând un e-mail catre Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) in care sa mentioneze limba la care doresc sa fie testati si apoi vor fi informati de data cand va avea loc testarea.

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:
- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+/ axa KA107 (2018-2019)

Data actualizarii: 24.04.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.

Calendarul concursului:
- Depunerea dosarelor de inscriere: 11.05.2018, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2018.rar

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (aprilie 2018)

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2018-2019)

Data actualizarii: 12.03.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE.

Prezentare - Sedinta de informare (15.03.2018)

Calendarul concursului:
- Sedinta de informare: Joi, 15.03.2018, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 16.03.2018 – 23.03.2018, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Luni, 26.03.2018, ora 14:00, sala A18

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Obs. În data de 22 martie 2018, ora 14:00, sala 17, Centrul de Limbi Straine (Facultatea de Litere și Arte) va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza și germana pentru viitorii studenti Erasmus in vederea obtinerii certificatului care atesta cunoașterea limbii respective (pentru studentii care nu detin nici un fel de certificat lingvistic). Candidatii vor transmite un mesaj e-mail (in care vor mentiona limba straina pentru care solicita testare) pana marti, 20 martie 2018, in atentia doamnei asistent dr. Andreea Teodorescu andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro.

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:
- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2018.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie
Grila pentru echivalarea notelor

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A