Știri

Marti, 21 MAI 2024

TURSIB - abonamentul pentru transportul local în comun

Marti, 16 MAI 2024

Tabere Studentesti 2024

Miercuri, 15 MAI 2024

DESFASURAREA EXAMENELOR DE LICENTA-DISERTATIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA IULIE 2024

Joi, 15 MAI 2024

PROGRAMAREA EXAMENELOR ŞI COLOCVIILOR STUDII LICENŢĂ ANII- III şi MASTER ANII - II

Vineri, 29 APR 2024

Programul - Euro 200

Activitate Administrativă

Anul 2024

Raport Evaluare Internă privind calitatea educatiei

Anul 2023

Raportul Decanului Facultatii de Stiinte (martie 2022-februarie 2023)

Raport Evaluare Internă privind calitatea educatiei

Anul 2022

Raportul Decanului Facultatii de Stiinte (martie 2021-februarie 2022)

Raport Evaluare Internă privind calitatea educatiei

Anul 2021

Raportul Decanului Facultatii de Stiinte (aprilie 2020-martie 2021)

Anul 2020

Raport Evaluare Internă - privind calitatea educatiei in Facultatea de Stiinte

Anexa A1 - Organigrama Facultate Stiinte 2018

Anexa A2 - Programe studii 2019

Anexa A3 - Situatia spatiilor de invatamant

Anexa B - Situatie promovabilitate si abandon 2018-2019

Anexa C - Proiecte de cercetare_2016-2020

Anexa D - Activitati pentru promovarea facultatii

Anexa F - Propuneri de imbunatatire

Anexa E - Feedback absolventi

RAPORT AL CONSILIULUI FACULTĂȚII PENTRU PERIOADA 2016 - 2020

Anexa 1 - Dinamica formatiilor de studiu in perioada 2016-2020

Anexa 2 - Situaţia posturilor didactice si de cercetare 2016-2020

Anexa 3 - Structura spatiilor - Baza materiala 2020

Anexa 4 - Centralizator parteneriate 2016-2020

Anexa 5 - Module in limba engleza pentru studentii ERASMUS

Anexa 6 - Proiecte de cercetare 2016-2020

Anul 2019

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALĂ ÎN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU pentru aprilie 2018 – martie 2019 FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Anexa A1.1 Activitati extracurriculare Facultatea de Stiinte

Anexa A2.1 Propuneri proiecte de cercetare transmise la finantator

Anexa A2.2 Extras din lista proiecte competitie interna ULBS

Anexa A5.1 Raportul activitatilor de internationalizare

Anexa A5.2 Module in limba engleza pentru studentii ERASMUS

Anexa B2.1 Acorduri conventii de colaborare cu operatori economici si institutii de profil

Anexa B2.2 Activitati pentru promovarea facultatii

Anexa E1 Portofoliu de activitati extracurriculare

Anul 2018

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ- PRIVIND CALITATEA EDUCATIEI IN FACULTATEA DE STIINTE

PLAN OPERATIONAL 2018-2019 - FACULTATEA DE STIINTE

Anul 2017

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ- PRIVIND CALITATEA EDUCATIEI IN FACULTATEA DE STIINTE

PLAN OPERATIONAL 2017-2018 - FACULTATEA DE STIINTE

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALĂ ÎN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU pentru aprilie 2017 – martie 2018 FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Anexa A1.1 Activități extracurriculare organizate la Facultatea de Științe

Anexa A2.1 Propuneri proiecte de cercetare transmise la finanțator

Anexa A2.2 Extras din Lista proiecte competitie interna ULBS

Anexa A5.1 Raportul activităților de internaționalizare

Anexa A5.2 Module în limba engleză pentru studenții ERASMUS

Anexa B2.1 Acorduri-convenții de colaborare cu operatori economici și instituții de profil

Anexa B2.2 Activități pentru promovarea facultății

Anexa E1-Portofoliu de activități extracurriculare

Anul 2016

LISTA CADRELOR DIDACTICE ASOCIATE propuse de Facultatea de Ştiinţe pentru anul universitar 2016/2017

RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 2015 - 2016

PLAN STRATEGIC 2016 - 2020

PLAN OPERAȚIONAL 2016 - 2017

Anul 2015

RAPORT DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI, SEMESTRUL 1, 2015-2016

RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 2014-2015

RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 2013-2014

RAPORT MANAGERIAL 2012-2015

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A PESCUITULUI ÎN SCOP ȘTIINȚIFIC