Știri

Joi, 2 APR 2024

PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR, MODUL 3 - SEMESTRUL II - ANI 1-2

Marti, 25 MAR 2024

PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR, MODUL 3 - SEMESTRUL II - ANI TERMINALI

Luni, 4 DEC 2023

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA IULIE 2024

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ


DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Facultatea de Ştiinţe, prin varietatea domeniilor de studiu pe care le abordează, ocupă un loc special în structura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, asigurând realizarea unui învaţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea cunoaşterii.

La Facultatea de Ştiinţe funcţionează programe de studiu de nivel licenţă, master, în domeniile Matematică, Informatică, Ştiinţe ale mediului, Biologie, Educaţie fizică şi sport, respectiv doctorat în domeniul Matematică.

Oferta educaţională a facultăţii are ca reper realizărea unui învăţământ formativ, creativ, stimulator şi flexibil, care integrează rezultatele cercetării ştiinţifice avansate, pentru pregătirea unor specialişti cu şanse reale pe piaţa liberă a muncii, care să contribuie la progresul societăţii româneşti şi al lumii contemporane.

Pentru desfăşurarea stagiilor de practică a studenţilor, cofinanţarea unor programe de studiu, atribuirea de burse de studiu în sistem contractual se dezvoltă parteneriate cu agenţi economici, administraţia publică şi alte categorii de organizaţii.

Studenţii sunt implicaţi în programele de cercetare derulate prin cele patru centre de cercetare ale facultăţii:

• Centrul de Cercetare în Informatica și Tehnologia Informației

• Centrul de Cercetare în Ecologie Aplicată

• Centrul de Cercetare pentru Sisteme Fizice Complexe

• Centrul de Cercetare în Matematică și Aplicații

Facultatea de Ştiinţe, prin Departamentul de Relaţii Internaţionale al ULBS întreţine parteneriate cu 42 universităţi din 12 ţări, în domeniul cercetării şi pentru mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice.

Vizibilitatea internaţională a cercetării ştiinţifice este validată de editarea revistelor ştiinţifice:

• General Mathematics (editată din 1993, indexată EBSCO, Index Copernicus plus alte 15 baze de date),

• Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research (editată din 1998, indexată EBSCO, Web of Science-Zoological Record plus alte 30 baze de date),

• Acta Oecologica Carpatica (editată din 1994, indexată EBSCO, Wrichs Web)

şi de manifestările ştiinţifice internaţionale, organizate periodic, dintre care amintim:

• Aquatic Biodiversity International Conference,

• International Conference on Applied Informatics – ICDD

• Modelling and Development of Intelligent Systems - MDIS,

• International Conference on Approximation Theory and Applications - ICATA.

Calitatea educaţiei este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea socio–economică sustenabilă.

Evenimente

27

APR
Campionatul Național Universitar de Judo - a 53-a ediție Națională și a 23-a ediție organizată de ULBS - 27.04.2024

  27

  APR
  PCID
  • A zecea Conferinta Nationala de Informatica - Programare, Comunicare, Imaginatie, Design (PCID), SIBIU - 27.04.2024

  17

  MAI
  Campionatul Național Universitar de Baschet - 17.05.2024

   17

   MAI
   CROSUL ULBS - 17.05.2024

    17

    MAI
    Sesiunea studențească de comunicări științifice în matematică - 17.05.2024
    • Locatie: Centrul de Reuniune Academică, strada Banatului nr. 6, Sibiu

    Inscrieri: 01 Ianuarie 2024 -01 mai 2024. Sesiune dedicată - 34 de ani de Invăţământ Universitar Matematic din Sibiu Detalii

    23

    MAI
    23 mai 2024 - Seventh International Conference on Applied Informatics - Imagination, Creativity, Design, Development - ICDD 2024

     30

     APR
     BOSCH ACADEMY - 2024

      Parteneri: