Perfecţionare în domeniul Matematică

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, organizează perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în specialitatea MATEMATICĂ.

Programe de perfecţionare în domeniul matematicii adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.


 

Conducători de lucrări

Lista conducătorilor de lucrări metodico-ştiinţifice în specialitatea MATEMATICĂ


 

 

GRADUL 1

COLOCVIUL DE ADMITERE - PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I, seria 2024-2026

 

Competenţe de specialitate şi didactice

Programa. Tematica

Cerere pentru tematica lucrarii

Candidati admisi seria 2024-2026

Candidati admisi seria 2023-2025

Candidati admisi seria 2022-2024

Candidati admisi seria 2021-2023


 

Model - Lucrare gradul 1

Coperta lucrare metodico stiintifica

Ghid de realizare a lucrarii metodice-stiintifice, grad 1 didactic

Aviz coordonator

Declaratie de autenticitate


 

 

GRADUL 2

Gradul II: Anunţuri

Înscrierea candidaţilor din învăţământul preuniversitar pentru obţinerea gradelor didactice se face prin depunerea dosarului la Inspectoratul Şcolar Judeţean pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea didactică.

În dosarul de înscriere candidaţii vor putea opta pentru orice unitate de învăţământ superior acreditată să acorde grade didactice în specialitatea respectivă.

Inspectoratul Şcolar Judeţean va trimite, apoi, dosarele la Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic ale instituţiilor de învăţământ superior pentru care candidaţii au optat.

 

Examen gradul II sesiunea august 2024

Pregatirea pentru examenul de gradul II, la Didactica matematicii, se va face online in 17 iunie 2024 ora 9.00, cod Classroom: 6nop44r

 

Proba scrisa la Didactica Matematicii

EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC II - SPECIALIZAREA MATEMATICA - 25 AUGUST 2023


 

 

CONTACT

Depatamentul de Matematica și Informatica

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42 / int.17

E-mail oficial: depmath@ulbsibiu.ro

Web: http://depmath.ulbsibiu.ro


Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Adresa: str.Calea Dumbrăvii 34, Sibiu 550324 România

Tel: +40-(269) 0269 23.52.24

E-mail oficial: dep.dppd@ulbsibiu.ro

Web: http://dppd.ulbsibiu.ro