Știri

Marti, 21 MAI 2024

TURSIB - abonamentul pentru transportul local în comun

Marti, 16 MAI 2024

Tabere Studentesti 2024

Miercuri, 15 MAI 2024

DESFASURAREA EXAMENELOR DE LICENTA-DISERTATIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA IULIE 2024

Joi, 15 MAI 2024

PROGRAMAREA EXAMENELOR ŞI COLOCVIILOR STUDII LICENŢĂ ANII- III şi MASTER ANII - II

Vineri, 29 APR 2024

Programul - Euro 200

Gânduri la ceas aniversar pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Inaugurarea unei școli este întotdeauna un eveniment plin de semnificații pentru educație - înseamnă iluminare. Înseamnă posibilitatea de a contempla noi orizonturi și de a modela minți tinere. Înseamnă șansa de a influența viitorul prin formarea conștiințelor tinere. Adevărul este că Sibiul a fost permanent animat de dorința de a ridica nivelul de cultură al locuitorilor lui, întrucât cunoașterea a însemnat întotdeauna putere.

în anul 1969, Facultatea de Istorie din Sibiu a fost înființată ca secție a Universității din Cluj-Napoca. Doi ani mai târziu , facultatea a fost transformată în Facultatea de Filologie și Istorie a cărei Catedră de Filologie includea secții de Germană, Engleză și Română. În același an a fost înființată Facultatea de Administrație Publică cu un program de studii unic în țară. Anul următor s-a născut o nouă facultate Facultatea de Tehnologia Prelucrării Lemnului, funcționând sub patronajul Universității din Brașov.

Evoluția imperioasă a învățământului superior din Sibiu a determinat înființarea unui insitut autonom de învățământ superior în anul 1976. Insitutul includea următoarele facultăți: Filologie și Istorie, Administrație Publică și Construcții de Mașini.

În conformitate cu prevederile Decretului nr. 225 din 5 martie 1990 primul an universitar – 1990-1991 – al noii structuri a inaugurat cursurile a cinci facultăți: Facultatea de Litere, Istorie și Drept, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Inginerie și Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare și Textile, adăugându-se, prin Protocolul nr. 1375 din 27 septembrie 1991, la aceste cinci facultăți, Institutul Teologic Ortodox de Grad Universitar „Andrei Șaguna”, devenit astfel Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna”.

La 12 mai 1995, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui poet și filozof Lucian Blaga, Universitatea din Sibiu a primit aprobarea oficială de schimbare a numelui în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Atribuirea numelui a fost determinată de semnificația aparte pe care personalitatea lui Lucian Blaga o are în cultura română, precum și legăturilor lui puternice cu Sibiul în perioada 1940-1945. Festivitatea ce a marcat primirea onorantului nume a avut loc în Aula „Avram Iancu” în prezența ministrului Învățământului Liviu Maior (devenit ulterior Doctor Honoris Causa al ULBS la propunerea Facultății de Istorie și Patrimoniu), președintelui Senatului României Oliviu Gherman și a fiicei poetului și filosofului, Dorli Blaga. Prin alocuțiunea sa Rectorul prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a subliniat însemnătatea momentului spunând: Credem cu tărie în această hărăzită unire de nume și semnificații. Credem că Universitatea din Sibiu va cinsti întotdeauna numele celui care, ca nimeni altul, a ancorat în conștiința universității identitatea culturală românească.

În prezent ULBS are în componență 9 facultăți: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și-a câștigat un loc de cinste în peisajul academic național și o recunoaștere la nivel internațional, cu peste 200 de acorduri de cooperare cu universități de marcă din UE, și peste 100 cu universități din afara UE, din toate colțurile lumii, având cu adevărat o dimensiune internațională.

În anul 2019 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu aniversează 50 de ani de existență, o vârstă a maturității, iar ceea ce a ajuns astăzi instituția academică din Sibiu se datorează rectorilor, decanilor, profesorilor și studenților din tot acest timp.

 

Clădirea Rectoratului

Suntem acum la un moment care marchează cinstirea memoriei unor înaintași iluștri, implicați activ în procesul politic de definitivare a realizării statului național unitar român în primele decenii ale secolului al XIX-lea. În acea perioadă tumultoasă a anilor Marelui Război și Conferinței de pace de la Paris istoria Sibiului a fost puternic conectată la tot ceea ce a reprezentat efortul de împlinire a unui deziderat ce a fost inițiat în anii revoluționari din 1848-1849.

Tocmai pentru a marca locul și cinsti memoria celor care au trudit la realizarea Unirii din 1918, Primăria Municipiului Sibiu a lansat în anul 2018 un proiect prin care să aducă la cunoștința sibienilor și mai ales turiștilor ce vizitează frumoasa noastră urbe, care au fost clădirile și personalitățile implicate în pregătirea momentului 1 decembrie 1918 și apoi în administrarea Transilvaniei pe durata funcționării Consiliului Dirigent.

Dezvelirea plăcii memoriale se face în cinstea uriașului aport al lui Iuliu Maniu la realizarea și consolidarea Unirii Transilvaniei cu Regatul României, precum și pentru a marca importanța activității sale în perioada șederii la Sibiu în calitate de președinte al CD. Aceasta dezvelire are o semnificație aparte și în contextul în care ne pregătim să sărbătorim 160 de ani de la Unirea Moldovei și Valahiei sub o singură autoritate a principelui Alexandru Ioan Cuza, act ce s-a realizat la 24 ianuarie 1859.

– pe locul actualei clădiri a funcționat una de dimensiuni mai mici ridicată în anii 1777-1782, demolată pentru a se construi în 1904 această clădire a cărei adresă a fost până în 1919 – Schewisgasse nr. 4;

– din anul 1919 strada a primit numele Carmen Sylva – pseudonimul reginei Elisabeta – iar adresa a fost schimbată de la nr. 4 la nr. 6;

– actualul nume – B-dul Victoriei – l-a primit în anul 1970.

Clădirea a fost inaugurată în 15 aprilie 1904, devenind reședința comandatului Corpului 12 Armată ce își avea sediul în Sibiu, comandatul acestui corp fiind la vremea respectivă generalul Emil Probst von Edler. Clădirea a fost construită de Julius Bielz și a rămas în proprietatea familiei Bielz până la naționalizarea din anul 1947.

Începând cu 1 ianuarie 1919 clădirea a fost mereu loc de derulare a activităților importante în care Sibiul a fost parte: de la vizita generalului Berthelot, găzduit în clădirea actuală a rectoratului și până la repartizarea unor compartimente ale Consiliului Dirigent în spațiile ei. Astfel la 6 aprilie 1919 este consemnat că:

– la parterul clădirii (aula Lucian Blaga) au funcționat birourile Revizoratului socotelilor (serviciul contabil al CD), Șefului Siguranței și ale Biroului de Presă (condus la acea dată de Silviu Dragomir – reputat istoric și fost secretar al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia).

– la etajul 1 a fost secretariatul pentru interne (actualele birouri ale Serviciului de Relații Internaționale

– la etajul II a fost reședința președintelui Consiliului Dirigent – Iuliu Maniu (n. la 8 ianuarie 1873 în jud. Sălaj – d.

Iuliu Maniu a fost ales pe 2 decembrie 1918 în funcția de ministru-prezident al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, funcție echivalentă cu cea de guvernator, îndeplinind, totodată, și funcția de ministru de interne.