Știri

Miercuri, 15 MAI 2024

DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA IULIE 2024

Joi, 3 IUN 2024

STUDII LICENŢĂ ANI 1-2 şi MASTER AN 1 - PROGRAMARE: RESTANŢE / MĂRIRI, SEMESTRUL II ( modul 3 si modul 4)

Luni, 3 IUN 2024

STUDII LICENŢĂ ANI 1-2 şi MASTER AN 1 - PROGRAMARE: EXAMENE ŞI COLOCVII, MODUL 4 - SEMESTRUL II - ANI 1-2

Marti, 16 MAI 2024

Tabere Studentesti 2024

 

Adevăratul început - anul 1990

Facultatea de Științe s-a întemeiat odată cu înființarea în 1990 a Universității din Sibiu, în urma eforturilor unor cadre didactice cu inițiativă, care au pus suflet pentru fondarea acesteia. Majoritatea acestora a funcționat anterior în cadrul Insitutului de Învățământ Superior Sibiu. Lor li s-au alăturat alți specialițti cu experiență și plini de solicitudine. Toți acești fondatori au gândit și inițiat primele specializări, întocmind dosare cu documentele de învățământ necesare, s-au ocupat de aprobările necesare de la Ministerul Învățământului și autoritățile locale, au acționat pentru atragerea din alte centre universitare, institute de cercetare și alte instituții a unor cadre didactice și specialiști de prestigiu atât pentru titularizare în tânăra facultate dar și pentru a susține în primii ani unele cursuri.

Enumerăm în continuare aceste cadre didactice care au contribuit la fondarea Facultății de Științe, în perioada ianuarie-septembrie 1990: prof.univ.dr. Nicolae Todericiu (științe sociale); prof.univ.dr. Alexandru Lupaș (matematică); conf.univ.dr. Dumitru Acu (matematică); conf.univ.dr Alexandru Grad (filosofie); conf.univ.dr. Luciana Lupaș (matematică); conf.univ.dr. Marin Panait (filosofie); lect.univ.dr. Dorin Blezu (matematică); lect.univ.dr. Ioan Cosmescu (economie); lect.univ.dr. Alexandru Hudițean (filosofie); lect.univ.dr. Elena Macavei (pedagogie); lect.univ.dr. Constantin Manole (matematică); lect.univ., Mioara Boncuț (matematică); lect.univ.dr. Alexandru Olteanu (matematică); prof.Otto Stamp (secretar de Stat MEI); biolog Corneliu Bucșa (biologie); biolog Constantin Drăgulescu (biologie). Un aport deosebit la înființarea Facultății de Științe și l-a adus prof.univ.dr.ing. Moise Țuțurea.

Facultatea de Științe, prin varietatea domeniilor de competență pe care le abordează, ocupăm un loc special în structura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, asigurând realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională.

În contextul actual, al integrării României în UE, este important ca specialiștii formați să fie capabili să desfășoare activități în cadrul programelor comunitare, pentru aplicarea cărora sunt necesare cunoștințe cu caracter interdisciplinar. Matematică, Informatică, Fizică, Știința Mediului, Biologie, Educație Fizică și Sport, ca domenii fundamentale, asigură absolvenților dobândirea de cunoștințe de înalt nivel, cu aplicabilitate în știință, tehnică, etc...

Accelerarea procesului de informatizare a societății românești presupune promovarea formelor de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă rigorilor europene. Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparență și eficiențăș în acest sens, informatizarea serviciilor, a gestiunii academice și introducerea cunoștințelor și a conceptului de instituție inteligentă vor apropia facultatea noastră de standardele internaționale din țările dezvoltate.

Strategia de dezvoltare a Facultății de Științe pe termen mediu și lung pornește de la obiectivele orientate pe urmăatoarele direcții de activitate: domeniul activității didactice, al activității de cercetare științifică, al pregătirii post-universitare, al cooperării interuniversitare, cel privitor la deontologia universitară, al protecției sociale a membrilor comunității universitare și în domeniul dezvoltării și modernizării bazei materiale și tehnice.

Ritmul fără precedent al evoluției lumii moderne presupune o cunoaștere și o aprofundare temeinică a domeniilor științelor fundamentale. În acest sens, facultatea noastră dispune de specialiști de renume în cadrul departamentelor: Matematică și Informatică, Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport, susținînd activități didactice nu doar în Facultatea de Științe, ci și pentru alte facultăți din ULBS.

Analist, programator, administrator de reţea de calculatoare, administrator baze de date, asistent de cercetare în matematică – informatică, asistent de cercetare în informatică, informatician designer, asistent achiziţie şi analiză date, specialist testare aplicaţii, profesor în învăţământul gimnazial sunt doar câteva competențe pentru absolvenții de la Specializarea Informatică. Specializarea Matematică Informatică, formează specialiști în domeniul învățământului (profesor de matematică), matematicieni, cercetători, specialiști în domeniile tehnice, economice, turistice, bancare etc.; Specializarea Ecologie și Protecția Mediului formează specialiști pentru gestionarea capitalului natural, amenajarea teritoriului, expertiza și managementul mediului, cercetările de ecologie aplicată fiind parte integrantă a strategiilor de dezvoltare socio-economică. Absolvenții profilului de Educație Fizică și Sport dobândesc competențe diverse ce le vor permite ocuparea unor poziții profesionale în sistemele de învățământ și sănătate, în sportul de înaltă performanță, ca și în activitățile turistice de agrement.

Calitatea educației este o condiție indispensabilă pentru ameliorarea ocupării profesionale, a coeziunii sociale și a competitivității economice.