+ Facultatea de Științe - ULBS

Știri

luni, 21 OCT 2023

MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL 1 ZI SI NIVEL 2 ZI pentru anul universitar 2023/2024

Joi, 20 IUL 2023

Cazarea în căminele studențești pentru anul universitar 2023/2024

Luni, 4 SEP 2023

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE AU CONFIRMAT UN LOC CU TAXĂ LA ADMITERE ȘI CARE AU GLISAT PE LOC BUGETAT

Pentru restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare de 40%, vă rugăm să trimiteți în perioada 04.09.2023-15.10.2023, cererea de restituire a primei tranșe completată și dovada plății, la adresa de e-mail stiinte@ulbsibiu.ro. Detalii

 

Adresa: SIBIU, STR. DR. ION RAȚIU 5-7, FACULTATEA DE ȘTIINȚE

 

REZULTATE FINALE - STUDII DE LICENȚĂ

REZULTATE FINALE - STUDII DE MASTER

 

În atenția candidaților admiși, Confirmarea locurilor se face în perioada 12.09.2023-16.09.2023, conform programului:

- Marți 12.09.2023 - Vineri 15.09.2023 până la ora 15.00

- Sâmbătă 16.09.2023 până la ora 12.00

REZULTATE INIȚIALE - STUDII DE LICENȚĂ - ÎNAINTE DE CONFIRMĂRI

REZULTATE INIȚIALE - STUDII DE MASTER - ÎNAINTE DE CONFIRMĂRI

 

Doar canditații care au confirmat locul în sesiunea de admitere din septembrie 2023, pot solicita un loc de cazare în perioada 12-16 septembrie 20023, în căminul 4 studențesc, pentru anul universitar 2023 / 2024, prin completarea următorului formular FORMULAR CAZARE ADMITERE SEPTEMBRIE

 

La toate programele de studii de LICENȚĂ - Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 RON și se plătește o singură dată, indiferent de numărul de înscrieri la specializarile din cadrul FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs de admitere pe bază de dosare - Programul de studii Matematică-Informatică

- Perioada de înscriere: 04 august 2023 – 08 septembrie 2023 (on-line pe platformă)

- Afișarea rezultatelor iniţiale: 11 septembrie 2023

- Confirmare locuri: 12-16 septembrie 2023, ora 12.00

- Rezultate finale: 19 septembrie 2023

 

Concurs de admitere pe bază de dosare - Programul de studii Ecologie și protecția mediului

- Perioada de înscriere: 04 august 2023 – 08 septembrie 2023 (on-line pe platformă)

- Afișarea rezultatelor iniţiale: 11 septembrie 2023

- Confirmare locuri: 12-16 septembrie 2023, ora 12.00

- Rezultate finale: 19 septembrie 2023

Concurs de admitere pe bază de dosare - Programul de studii Biologie în limba engleză

- Perioada de înscriere: 04 august 2023 – 08 septembrie 2023 ( on-line pe platformă)

- Proba de competență lingvistică: 09 septembrie 2023

Candidaţii înscrişi la programele de studii cu predare în limba engleză, trebuie să dovedească competența lingvistică prin nivelul minim 2 certificat la proba de Competențe lingvistice - limba engleză a examenului de bacalaureat. Candidații care nu au susținut această probă, sau care nu au obținut cel puțin calificativul B1 vor susține o probă de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis/respins și care se va derula on-line.

La această probă se recunosc certificatele/atestatele lingvistice prezentate în Anexa 2 a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității "Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2023-2024, precum și orice certificate lingvistice atestate național (Regulament ULBS).

- Afișarea rezultatelor iniţiale: 11 septembrie 2023

- Confirmare locuri: 12-16 septembrie 2023, ora 12.00

- Rezultate finale: 19 septembrie 2023

 

 

La toate programele de studii de MASTER - Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 RON și se plătește o singură dată, indiferent de numărul de înscrieri la specializarile din cadrul FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBA ADMITERE - MASTER

Pentru programul de master Matematică-Informatică Aplicată

Proba de concurs - Test grilă on-line

- Perioada de înscriere: 03 august 2023 – 09 septembrie 2023 (on-line pe platformă)

- Proba admitere: 11 septembrie 2023

- Afișarea rezultatelor iniţiale: 12 septembrie 2023

- Confirmare locuri: 13-16 septembrie 2023, ora 12.00

- Rezultate finale: 19 septembrie 2023

 

 

Pentru programele de master, Biologie aplicată și Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Proba de concurs - Probă orală on-line

- Perioada de înscriere: 04 august 2023 – 08 septembrie 2023 (on-line pe platformă)

- Proba admitere: 09 septembrie 2023

- Afișarea rezultatelor iniţiale: 11 septembrie 2023

- Confirmare locuri: 12-16 septembrie 2023, ora 12.00

- Rezultate finale: 19 septembrie 2023

 

 

 

Regulament Admitere 2023 - ULBS

Anexa 8 - Facultatea de Științe - Regulament Admitere 2023

Anexa 8.1 Condiții de admitere în anul universitar 2023-2024

Acte necesare studii de licență

Acte necesare studii de master

Scutiți de taxa înscriere

Taxa de școlarizare - studii de licență

Taxa de școlarizare - studii de master

Categorii de candidați

Lista liceelor din mediul rural

În atenția candidaților olimpici

În atenția candidaților în cazul egalității mediilor generale de admitere

In atentia candidatilor Romani de pretutindeni (Republica Moldova si Diaspora)

 

 

REZULTATE FINALE - STUDII DE LICENȚĂ

REZULTATE FINALE - STUDII DE MASTER

 

 

Anunț pentru candidații admiși în an superior (II sau III)

Candidații admiși pe locuri cu TAXĂ, cu trecere în an superior II sau III, vor achita la orice bancă - Taxa de înmatriculare - 50lei și 40% din taxa de școlarizare - 1320 lei.

 • ordin de plată, plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu

  Ordinul de plată trebuie sa conţină la detalii plată următoarele date:

 • Beneficiarul ULBS

 • CIF-ul ULBS (4480173)

 • CNP-ul candidatului

 • Forma de învățământ - ZI

 • Programul pentru care a fost achitată, de exemplu: Facultatea de Științe, specializarea ...

 •  

   


  DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

  Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

  Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


  DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

  Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie / Biologie in Limba Engleza / Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

  Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară