+ Facultatea de Științe - ULBS

Știri

Luni, 12 IUL 2024

ADMITERE 2024 - REZULTATE INITIALE

ÎNSCRIERI ON-LINE - apasa aici!!!

Ghid de înscriere - Admitere 2024

Ghid confirmare loc - Admitere 2024

 

Locație: Facultatea de Ştiințe - ULBS ( str. dr.ION RAȚIU 5-7, Sibiu )

 

REZULTATE INIȚIALE ADMITERE 2024 - STUDII DE LICENȚĂ - înainte de confirmări

REZULTATE INIȚIALE ADMITERE 2024 - STUDII DE MASTER - înainte de confirmări

 

Regulament de Admitere 2024 - ULBS

Anexa 8 - Criterii admitere si conditii speciale - FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Anexa 8.2 - Condiții de admitere pentru programele de studii de la Educație Fizică și Sport

Calendar Admitere - Studii de Licență

Calendar Admitere - Studii de Master

Acte necesare la înscriere- Studii de Licenta

Acte necesare la înscriere - Studii de Master

Scutiți de taxă de Admitere

Taxă de școlarizare - Studii de Licență

Taxă de școlarizare - Studii de Master

În cazul egalității mediilor generale de admitere - Departajare

Declarație - doar pentru candidații care au mai efectuat și alte studii

Anexa 2 - cerere de înscriere pentru etnici români

 

Pentru toate programele de studii de LICENȚĂ - Taxa de înscriere la concursul de admitere de 200 Ron și se plătește o singură dată, indiferent de numărul de înscrieri la specializările din cadrul FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE

* Rural - buget Centralizator - licee din mediul rural

* Cetățeni de origine română / Cetățeni de origine etnică română / Cetățeni non-UE Categorii de candidați

* Rrom - buget Candidații de etnie Rromi

 

Programele de studii Matematică-Informatică și Informatică - Concurs de admitere pe bază de dosare

- Perioada de înscriere: 12 – 22 iulie 2024

- Validare dosare: 12 – 23 iulie 2024

- Afișarea rezultatelor: 24 iulie 2024, după ora 15.00

- Confirmare locuri:

- Etapa 1: 25 - 27 iulie 2024

- Glisare 1: 28 iulie 2024, după ora 15.00

- Etapa 2: 29 - 30 iulie 2024

- Glisare 2: 30 iulie 2024, după ora 15.00

- Etapa 3: 31 - 01 august 2024

- Rezultate finale: 02 august 2024

 

Programele de studii Biologie și Ecologie și protecția mediului - Concurs de admitere pe bază de dosare

- Perioada de înscriere: 12 – 19 iulie 2024

- Validare dosare: 12 – 19 iulie 2024

- Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2024, după ora 15.00

- Confirmare locuri:

- Etapa 1: 22 - 26 iulie 2024

- Glisare 1: 27 iulie 2024, după ora 15.00

- Etapa 2: 29 - 30 iulie 2024

- Glisare 2: 30 iulie 2024, după ora 15.00

- Rezultate finale: 31 iulie 2024

 

Programul de studiu Biologie în limba engleză - Concurs de admitere pe bază de dosare

- Perioada de înscriere: 12 – 19 iulie 2024

- Validare dosare: 12 – 19 iulie 2024

- Proba de competență lingvistică: 19 iulie 2024

- Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2024, după ora 15.00

- Confirmare locuri:

- Etapa 1: 22 - 26 iulie 2024

- Glisare 1: 27 iulie 2024, după ora 15.00

- Etapa 2: 29 - 30 iulie 2024

- Glisare 2: 30 iulie 2024, după ora 15.00

- Rezultate finale: 31 iulie 2024

 

Programele de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică - Concurs de admitere mixt (dosar + probe practice)

- Perioada de înscriere: 12 – 22 iulie 2024

- Validare dosare: 12 – 23 iulie 2024

- Probe sportive: 25-26 iulie 2024

Atenție! Probele sportive sunt obligatorii. Candidații vor fi prezenți la probe cu adeverințele medicale + EKG în original. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

Traseu tehnico - aplicativ pentru băieți

Traseu tehnico - aplicativ pentru fete

- Afișarea rezultatelor: 27 iulie 2024

- Confirmare locuri:

- Etapa 1: 27 - 28 iulie 2024

- Glisare 1: 28 iulie 2024, după ora 15.00

- Etapa 2: 29 - 30 iulie 2024

- Glisare 2: 30 iulie 2024, după ora 15.00

- Etapa 3: 31 - 01 august 2024

- Rezultate finale: 02 august 2024

 

Pentru toate programele de studii de MASTER - Taxa de înscriere la concursul de admitere de 200 Ron se plătește o singură dată, indiferent de numărul de înscrieri la specializările din cadrul FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE

* Cetățeni de origine română / Cetățeni de origine etnică română / Cetățeni non-UE Categorii de candidați

Program - Probă orală on-line / Test grilă on-line

 

Programele de master Matematică informatică aplicată și Sisteme și tehnologii informatice avansate

Proba de concurs - Probă orală on-line / Test grilă on-line

- Perioada de înscriere: 12 – 20 iulie 2024

- Validare dosare: 12 – 21 iulie 2024

- Proba admitere: 23 iulie 2024

- Afișarea rezultatelor: 24 iulie 2024

- Confirmare locuri: 25 – 28 iulie 2024

- Glisări: 29 iulie 2024

- Confirmare locuri după glisări: 29 – 30 iulie 2024

- Rezultate finale: 31 iulie 2024

 

Programele de master Biologie aplicată și Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Proba de concurs - Probă orală on-line

- Perioada de înscriere: 12 – 19 iulie 2024

- Validare dosare: 12 – 19 iulie 2024

- Proba admitere: 19 iulie 2024

- Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2024

- Confirmare locuri: 22 – 26 iulie 2024

- Rezultate finale: 27 iulie 2024

 

Programele de master Antrenament și performanță și Educație fizică și sportivă școlară

Proba de concurs - Probă orală on-line

- Perioada de înscriere: 12 – 20 iulie 2024

- Validare dosare: 12 – 21 iulie 2024

- Proba admitere: 23 iulie 2024

- Afișarea rezultatelor: 24 iulie 2024

- Confirmare locuri: 25 – 28 iulie 2024

- Glisări: 29 iulie 2024

- Confirmare locuri după glisări: 29 – 30 iulie 2024

- Rezultate finale: 31 iulie 2024

 


DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie / Biologie in Limba Engleza / Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

 

 

- Studii de Licență

- Studii de Master

 

- Studii de Licență

- Studii de Master