Home ›› Despre noi

Actualităţi

Admitere 2018

 

Despre noi

Specializarea Informatică a luat fiinţă începând cu anul universitar 1997/1998. Personalul didactic aferent procesului de instruire, pentru specializările coordonate de catedră, este constituit dintr-un număr de 3 profesor universitar, 1 conferenţiari universitari, 9 lectori universitari, 4 asistenţi universitari, un profesor asociat plus cadre didactice asociate din străinătate, de la Faculty of Applied Sciences, Univ. Esslingen, Germania Catedra dispune de 4 săli de curs, 4 săli de seminar, 5 laboratoare (reţea + acces Internet), 3 spaţii de cercetare, spaţiu acces Internet.

Studii de licenţă
Procesul didactic se desfăşoară pe parcursul a trei ani de zile. Admiterea se bazează pe rezultatele obţinute de candidat la examenul de bacalaureat şi în cei patru ani de liceu. La sfârşitul duratei de studiu, studentul susţine examenul de licenţă şi prezintă lucrarea de diplomă obţinând titlul de licenţiat în informatică.

În cadrul catedrei funcţionează, în prezent, programe de studiu de licenţă acreditate din domeniul Informatică, cu specializarea:

  • Informatică

Studii de master

Programele de masterat sunt destinate absolvenţilor care au obţinut o diplomă de licenţă. Acestea au o durata de 2 ani. În cadrul domeniului Informatică funcţionează, în prezent, următoarele masterate în sistem Bologna:

  • Sisteme şi tehnologii informatice avansate (domeniul Informatică)

Cercetare ştiinţifică
Începând cu anul universitar 2003, în cadrul Catedrei de Informatică a luat fiinţă Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Ştiinţa Comunicării şi Tehnologia Informaţiei, preocupările cadrelor didactice fiind canalizate spre  direcţii majore de cercetare, care influenţează pozitiv procesul de instruire al studenţilor, în primul rând, prin introducerea în programele analitice a celor mai noi cunoştinţe din domeniu.

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2018 Catedra de Informatică :: 6198