Home ›› Despre noi

Actualităţi

Licenţă/Disertaţie - februarie 2018

Licenţă/Disertaţie - iulie 2018

Conferinţa naţională de informatică pentru elevi - Programare, Comunicare, Imaginaţie, Design (PCID)
24 Martie 2018, SIBIU

Scopul conferinţei este de a reuni elevi din toate liceele din ţară pentru a prezenta şi a discuta rezultate originale obţinute în cadrul următoarelor teme de interes (fără a restrânge aria tematică la acestea): Structuri de date în aplicaţii software; Metode de compresie a datelor; Algoritmi de sortare: metode şi aplicaţii; Software educaţional; Teoria grafurilor în probleme şi aplicaţii; Criptografie; Securitatea sistemelor informatice; Dezvoltarea aplicaţiilor cu baze de date; Procesarea imaginilor; Proiectarea şi implementarea site-urilor Web; Aplicaţii multimedia în educaţie, divertisment; Aplicaţii software pentru dispozitive mobile; Tehnici de programare; Managementul proiectelor informatice.

International Conference on Applied Informatics Imagination, Creativity, Design, Development - ICDD, Sibiu
May, 17 - 19, 2018

The conference is addressed to bachelor and master level students. Conference aim is to bring together students from different universities from all over the world to discuss and present their researches on informatics and related fields (like computational algebra, numerical calculus, bioinformatics, etc,) and their results. The presentation should include also an application. Pure theoretical results are accepted only if they introduce new concepts.

 

Despre noi

Specializarea Informatică a luat fiinţă începând cu anul universitar 1997/1998. Personalul didactic aferent procesului de instruire, pentru specializările coordonate de catedră, este constituit dintr-un număr de 3 profesor universitar, 1 conferenţiari universitari, 9 lectori universitari, 4 asistenţi universitari, un profesor asociat plus cadre didactice asociate din străinătate, de la Faculty of Applied Sciences, Univ. Esslingen, Germania Catedra dispune de 4 săli de curs, 4 săli de seminar, 5 laboratoare (reţea + acces Internet), 3 spaţii de cercetare, spaţiu acces Internet.

Studii de licenţă
Procesul didactic se desfăşoară pe parcursul a trei ani de zile. Admiterea se bazează pe rezultatele obţinute de candidat la examenul de bacalaureat şi în cei patru ani de liceu. La sfârşitul duratei de studiu, studentul susţine examenul de licenţă şi prezintă lucrarea de diplomă obţinând titlul de licenţiat în informatică.

În cadrul catedrei funcţionează, în prezent, programe de studiu de licenţă acreditate din domeniul Informatică, cu specializarea:

  • Informatică

Studii de master

Programele de masterat sunt destinate absolvenţilor care au obţinut o diplomă de licenţă. Acestea au o durata de 2 ani. În cadrul domeniului Informatică funcţionează, în prezent, următoarele masterate în sistem Bologna:

  • Sisteme şi tehnologii informatice avansate (domeniul Informatică)

Cercetare ştiinţifică
Începând cu anul universitar 2003, în cadrul Catedrei de Informatică a luat fiinţă Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Ştiinţa Comunicării şi Tehnologia Informaţiei, preocupările cadrelor didactice fiind canalizate spre  direcţii majore de cercetare, care influenţează pozitiv procesul de instruire al studenţilor, în primul rând, prin introducerea în programele analitice a celor mai noi cunoştinţe din domeniu.

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2018 Catedra de Informatică :: 6198