PROGRAMAREA RESTAȚELOR ȘI MARIRILOR - ANI TERMINALI, AN UNIV. 2023-2024

STUDII DE LICENŢĂ / MASTER

Restante SEMESTRUL II/modulul I si II– 4 zile perioada 10.06.2024 – 13.06.2024

Mariri – 4 zile perioada 10.06.2024 – 13.06.2024


DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie / Biologie in Limba Engleza / Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

Evenimente