PROGRAMAREA RESTANȚELOR / MĂRIRILOR - SEMESTRUL II - LICENȚĂ ANI 1-2 ȘI MASTER AN 1 (Modul 3 și Modul 4)

STUDII DE LICENŢĂ / MASTER

restante /mariri SEMESTRUL II/modulul III si IV – 10 zile - perioada 05.07.2024—14.07.2024DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie / Biologie in Limba Engleza / Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

Evenimente