PROGRAMAREA COLOCVIILOR ȘI EXAMENELOR - SEMESTRUL II - MODUL 4, - LICENȚĂ ANI 1-2 ȘI MASTER AN 1

STUDII DE LICENŢĂ / MASTER

colocviu SEMESTRUL II/modulul IV – 7 zile perioada 17.06.2024 – 23.06.2024

sesiune SEMESTRUL II/modulul IV – 10 zile perioada 25.06.2024 – 04.07.2024


DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie / Biologie in Limba Engleza / Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

Evenimente