PROGRAMAREA RESTANTELOR, REEXAMINARILOR SI MARIRILOR DIN SEMESTRUL II- DOAR PENTRU ANII TERMINALI

STUDII DE LICENŢĂ / MASTER


DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PROGRAMAREA RESTANŢELOR și MĂRIRILOR: 06.06.2023- 08.06.2023

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


PROGRAMAREA REEXAMINARILOR: 09.06.2023- 11.06.2023

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

PROGRAMAREA RESTANŢELOR și MĂRIRILOR: 06.06.2023- 08.06.2023

PROGRAMAREA REEXAMINARILOR: 09.06.2023- 11.06.2023


Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie / Biologie in Limba Engleza / Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

Evenimente