PROGRAMAREA COLOCVIILOR SI EXAMENELOR - DOAR PENTRU ANII TERMINALI

STUDII DE LICENŢĂ / MASTER

sesiune colocvii SEMESTRUL II / MODUL 4 - 7 zile perioada 22.05.2023 - 28.05.2023

sesiune examene SEMESTRUL II / MODUL 4 – 6 zile perioada 29.05.2023 – 04.06.2023 (01.06.2023 si 05.06.2023 liber)

restante SEMESTRUL II/modulul I si II – 3 zile perioada 06.06.2023 – 08.06.2023

mariri – 3 zile perioada 06.06.2023 – 08.06.2023

reexaminări SEMESTRUL I SI II - 3 zile perioada 09.06.2023 - 11.06.2023DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie / Biologie in Limba Engleza / Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

Evenimente