PROGRAMAREA COLOCVIILOR SI EXAMENELOR - SEMESTRUL 2 - MODUL1, ANI 1-2 LICENTA, AN.1 - MASTER

STUDII DE LICENŢĂ / MASTER

Colocvii Perioada : 12.04.2021 - 18.04.2021

Examene Perioada : 19.04.2021 – 30.04.2021


Pentru studenţii cu taxă care participă la un examen, taxele de şcolarizare se vor verifica cu o zi înainte de data examenului şi cei care nu au achitat tranşele scadente pentru această perioadă nu pot participa la examen.

Pentru studenţii care participă la refaceri de credite / diferente trebuie să depună o cerere la secretara de departament/ program de studiu şi să achite taxa de refacere de credite / diferente cel mai târziu cu o zi înainte de examen. Cererea se completează după achitarea taxei ( conform modelului de cerere ataşat). In caz contrar nu pot participa la examen.

Cerere de refacere credite/diferente


DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie /Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

Evenimente

20

MAI
Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice în Matematică, Ediţia a XX-a, 20-21 mai 2022, Inscrieri: 1 martie - 1 mai 2022
 • Vineri
 • Facultatea de Științe

23

MAI
INTERNATIONAL WEEK 2022 ULBS, 23-27 mai 2022
 • Facultatea de Științe

23

MAI
International Week of Lucian Blaga University of Sibiu -2022 MULTI-VERSITY

  24

  MAI
  Esti un viitor absolvent in 2022

   25

   MAI
   Continental Engineering & Programming Internship

    26

    MAI
    Workshop Mathematical Models in Epidemiology and Their Simulations, 26.05.2022, ora 11.00, sala A18