Știri

Miercuri, 15 MAI 2024

DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA IULIE 2024

Joi, 3 IUN 2024

STUDII LICENŢĂ ANI 1-2 şi MASTER AN 1 - PROGRAMARE: RESTANŢE / MĂRIRI, SEMESTRUL II ( modul 3 si modul 4)

Luni, 3 IUN 2024

STUDII LICENŢĂ ANI 1-2 şi MASTER AN 1 - PROGRAMARE: EXAMENE ŞI COLOCVII, MODUL 4 - SEMESTRUL II - ANI 1-2

Marti, 16 MAI 2024

Tabere Studentesti 2024

FACULTATEA DE ȘTIINȚE - Informații de Contact

PROGRAM CU STUDENȚII: LUNI-VINERI, 09.00-15.00


Locatie: Facultatea de Știinte


BIROU DECAN

Conf.univ.dr. Florin SOFONEA

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42 / int.11

E-mail oficial: florin.sofonea@ulbsibiu.ro


BIROU PRODECAN

Lect.univ.dr. Iulian STOIAN

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42 / int.13

E-mail oficial: iulian.stoian@ulbsibiu.ro


BIROU PRODECAN

Lect.univ.dr. Augusta RAȚIU

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42 / int.19

E-mail oficial: augusta.ratiu@ulbsibiu.ro


DECANAT

Secretar

COSMINA-ANA SÂRBU

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int.12

E-mail oficial: cosmina.sarbu@ulbsibiu.ro


SECRETARIAT FACULTATE

Secretar Şef

DELIA MIHU

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int.16

E-mail oficial: delia.mihu@ulbsibiu.ro


Secretar

LUMINIȚA STRELȚOV

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int.14

E-mail oficial: luminita.streltov@ulbsibiu.ro


Administrator

MARIANA GLIGA

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int.22

E-mail oficial: mariana.gliga@ulbsibiu.ro


Laborant

STAȘCU SERGIU

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

E-mail oficial: sergiu.stascu@ulbsibiu.ro


DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Secretar

MARIANA HĂMBĂȘAN

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42 / int.17

E-mail oficial: mariana.hambasan@ulbsibiu.ro


Domeniul Matematică, Specializarea Matematică-Informatică

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42 / int.17

E-mail oficial: depmath@ulbsibiu.ro

Web: http://depmath.ulbsibiu.ro


Domeniul Informatică, Specializarea Informatică

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42 / int.17

E-mail oficial: informatica@ulbsibiu.ro

Web: http://stiinte.ulbsibiu.ro/info


DEPARTAMENTUL ȘTIINŢE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Secretar

DOINA CĂLUŢIU

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int. 24

E-mail oficial: doina.calutiu@ulbsibiu.ro


Laborant

PAUL POPOVICI

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int. 24

E-mail: paul.popovici@ulbsibiu.ro


Laborant

RAMONA CRĂCIUN

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int. 24

E-mail: ramona.craciun@ulbsibiu.ro


Domeniul Stiinţe ale Mediului, Specializarea Ecologia si Protectia Mediului/Biologie

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int.24

E-mail oficial: depecofizsport@yahoo.com

E-mail oficial: catedra.ecologie@yahoo.com

Web: http://epm.stiinte.ulbsibiu.ro


Domeniul Educatie Fizica si Sport, Specializarile Educatie Fizică și Sportivă / Sport și Performanță Motrică
Secretar

AMALIA COTORA

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.5-7, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 22.97.24

Tel: +40-(269) 21.66.42/ int.15

E-mail oficial: cat.sport@ulbsibiu.ro

Web: http://stiinte.ulbsibiu.ro/sport