ERASMUS + MOBILITY (2020 - 2021)


Data actualizarii: 28.02.2020

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: online
- Depunerea dosarelor de inscriere: 3.03.2020 – 16.03.2020, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Marti, 17.03.2020, ora 14:00, sala A27

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testarea lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 10 martie 2020, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com) in care sa mentioneze limba testarii.

Testul va fi organizat in data de 12 martie 2020, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link:

DocumenteErasmus2020.zip
Formular pentru candidatura (Anexa 5)
DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Locuri disponibile pentru Mobilitati Erasmus
Grila pentru echivalarea notelor
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Adresa selectie
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Data actualizarii: 28.02.2020

Mobilitati de studiu ERASMUS+/ axa KA107


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE: Albania, Armenia, Argentina, Azerbaidjan, Brazilia, Belarus, China, Cambogia, Egipt, Haiti, Indonezia, India, Japonia, Filipine, Rusia, Rwanda, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan sau Vietnam (anii academici 2020-2021, 2021-2022).

Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2022, studenții putând să aleagă unul dintre cele 4 semestre viitoare pentru a desfășura mobilitatea de studiu, sau orice perioadă a anulul pentru mobilitatea de plasament.

Calendarul concursului:

- Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 27.03.2020. Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul Relații Internaționale, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

 

Dosarele de candidatură pentru mobilități de studiu și plasament* trebuie să cuprindă:

- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)
- *pentru mobilități de plasament: scurtă prezentare a insituției gazdă pentru care studentul optează

 

Observatie. In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testarea lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 10 martie 2020, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com) in care sa mentioneze limba testarii.

Testul va fi organizat in data de 12 martie 2020, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link:

DocumenteErasmus2020non-ue.zip
Formular de candidatura plasament
Formular de candidatura
Locuri disponibile pentru Mobilitati Erasmus
Adresa selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2019-2020) Runda II


Data actualizarii: 31.10.2019

Mobilitati de studiu Erasmus+ pentru semestrul al II-lea


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: Miercuri, 06.11.2019, ora 13:00, sala A26
- Depunerea dosarelor de inscriere: 6.11.2019 – 14.11.2019, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Miercuri, 20.11.2019, ora 13:00, sala A26

 

La aceasta selectie pot participa doar studentii din anii 2 si 3 de studiu, nivel licenta, sau studentii inmatriculati la programe de masterat si doctorat.

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

OBSERVATIE: In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza si germana pentru viitorii studenti Erasmus+ in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere a limbii respective. Inscrierile pentru testara lingvistica se realizeaza de catre studenti pana in data de 15 noiembrie 2019, trimitand un e-mail catre asist. dr. Andreea Teodorescu (andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro sau andreiateodorescu@gmail.com ) in care sa mentioneze limba testarii. Testul va fi organizat in data de 18 noiembrie 2019, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte (foaierul facultatii).

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Adresa selectie
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitati de studiu ERASMUS+ Partner Countries


Data actualizarii: 31.10.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.


 

Prezenta adresa aduce la cunostiinta posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, in cadrul programului Erasmus+ axa KA107 cu tarile partenere din afara Uniunii Europene, precum Armenia, Brazilia, Cambodgia, China, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Rusia, SUA, Ucraina, Vietnam, Albania, Argentina, Azerbaijan, Belarus, Chile, Egipt, India, Rwanda, Japonia, Korea, Tunisia, Uzbekistan, tari pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finantare, pentru anii academici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

Termenul limita pana la care aceste mobilitati se pot efectua este 31.07.2022.

Depunerea dosarelor de inscriere: 15.11.2019, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (anexat)
- CV Europass
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (Foaia matricola)
- Atestat limba straina / Recomandare profesor de limba straina
- Avand in vedere termenele de nominalizare stabilite de catre universitatile partnere, recomandam studentilor sa aplice pentru mobilitati ce sa se desfasoare incepand cu sem. I al anului academic 2020-2021. In cazul in care situatia impune si studentii aplica pentru a desfasura mobilitatea in sem. II al anului academic 2019-2020, membrii SRIPC vor demara procedura de nominalizare in cel mai scurt timp posibil.

 

Documentele necesare

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (noiembrie 2019)

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2019-2020)


Rezultatele procesului de selecție ERASMUS+ (27.03.2019)


Data actualizarii: 5.03.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE.


Calendarul concursului:


- Sedinta de informare: Luni, 11.03.2019, ora 14:00, sala A18

Prezentare - Sedinta de informare (11.03.2019)

- Depunerea dosarelor de inscriere: 11.03.2019 – 25.03.2019, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Miercuri, 27.03.2019, ora 13:00, sala A18

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

Obs. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.

 

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:

- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2019.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie
Grila pentru echivalarea notelor

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+/ axa KA107 (2019-2020)

Data actualizarii: 5.03.2019

Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE (Armenia, Cambodia, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Serbia, Ucraina, Iordania sau Israel).


Calendarul concursului:


- Termenul limita pentru depunerea dosarelor de inscriere: 25.05.2019, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

 

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

 

Obs. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.

 

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2019nonUE.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie

Persoana de contact:
Conf.univ.dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ Partner Countries (2018-2019)Runda II

Data actualizarii: 7.11.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.

Calendarul concursului:
- Depunerea dosarelor de inscriere: 20.11.2018, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))
- Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatură (anexat)
- CV Europass
- Scrisoare de intenţie/motivație
- Rezultate academice (Foaia matricola)
- Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină

 

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (noiembrie 2018)

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2018-2019) / Runda 2

Data actualizarii: 25.10.2018


Mobilitati de studiu Erasmus+ pentru semestrul al II-lea

Calendarul concursului:
- Sedinta de informare: Luni, 05.11.2018, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 29.10.2018 – 12.11.2018, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie:Miercuri, 14.11.2018, ora 13:00, Sala de Consiliu

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Obs. In cazul in care candidatul nu deține niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza și germana pentru viitorii studenti Erasmus in vederea obtinerii certificatului care atestă nivelul de cunoastere al limbii respective.

Înscrierile pentru testarea lingvisticăse realizează până în data de 6 noiembrie 2018, trimițând un e-mail catre Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) in care sa mentioneze limba la care doresc sa fie testati si apoi vor fi informati de data cand va avea loc testarea.

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:
- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+/ axa KA107 (2018-2019)

Data actualizarii: 24.04.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din afara UE.

Calendarul concursului:
- Depunerea dosarelor de inscriere: 11.05.2018, la sediul Serviciului de Relatii internationale si programe de comunicare (B-dul Victoriei nr.10 (cladirea Rectoratului))

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Rezultate academice (foaia matricola)
- Atestat de limba straina (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2018.rar

Formular pentru candidatura
Lista locurilor disponibile
Adresa de selectie (aprilie 2018)

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A

 

 

Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2018-2019)

Data actualizarii: 12.03.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE.

Prezentare - Sedinta de informare (15.03.2018)

Calendarul concursului:
- Sedinta de informare: Joi, 15.03.2018, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 16.03.2018 – 23.03.2018, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Luni, 26.03.2018, ora 14:00, sala A18

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Obs. În data de 22 martie 2018, ora 14:00, sala 17, Centrul de Limbi Straine (Facultatea de Litere și Arte) va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza și germana pentru viitorii studenti Erasmus in vederea obtinerii certificatului care atesta cunoașterea limbii respective (pentru studentii care nu detin nici un fel de certificat lingvistic). Candidatii vor transmite un mesaj e-mail (in care vor mentiona limba straina pentru care solicita testare) pana marti, 20 martie 2018, in atentia doamnei asistent dr. Andreea Teodorescu andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro.

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:
- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2018.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie
Grila pentru echivalarea notelor

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A