Bachelor and Dissertation Exams - Session July 2020 - Final Years

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACȚIEI STUDENȚILOR - Chestionarele pot fi accesate doar de pe adresele instituționale (@ulbsibiu.ro)

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACTIEI STUDENTILOR PRIVIND SERVICIILE ULBS - ȘTIINȚE

 

CERERE CONTESTATII STUDII DE LICENȚĂ/MASTER

EVENTUALELE CONTESTATII LA PROBA SCRISA VOR FI TRANSMISE IN TERMEN DE 24 ORE DE LA COMUNICAREA REZULTATELOR CATRE SECRETARIATELE FIECARUII DEPARTAMENT

 

PROCEDURA PRIVIND DESFĂȘURAREA ONLINE A LICENȚEI / DISERTAȚIEI

PROCEDURA PRIVIND DESFĂȘURAREA ONLINE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR AFERENTE ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

 

PERIOADA DE INSCRIERE LICENTA/DISERTATIE - ACTE NECESARE

MATEMATICĂ INFORMATICĂ / MATEMATICĂ INFORMATICĂ APLICATĂ

INFORMATICĂ / SISTEME ȘI TEHNOLOGII INFORMATICE AVANSATE

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / BIOLOGIE / EXPERTIZA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR ECOLOGICE / BIOLOGIE APLICATĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ / SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ/ ANTRENAMENT ȘI PERFORMANȚĂ/ EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE: STUDII DE LICENȚĂ - SESIUNEA - IULIE 2020

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ INFORMATICĂ – 3 ani

SPECIALIZAREA: INFORMATICĂ – 3 ani

SPECIALIZAREA: ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – 3 ani

SPECIALIZAREA: BIOLOGIE – 3 ani

SPECIALIZAREA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ – 3 ani

SPECIALIZAREA: SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ – 3 ani

 

ÎNSCRIERE LICENȚĂ/MASTER - formularele pot fi accesate doar o singura data si doar de pe adresele instituționale (@ulbsibiu.ro)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LICENȚĂ/MASTER

 

FORMULAR DE ÎNCĂRCARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ - formularele pot fi accesate doar o singura data

DECLARAȚA PENTRU CONFORMITATE ASUPRA ORIGINALITĂȚII OPEREI ȘTIINȚIFICE (VIZATĂ DE COORONATOR/SEMNATĂ ABSOLVENT)

ATENTIE!!! - Va rugam sa completati la specializarea la care sunteti! Dacă întâmpinați probleme cu încărcarea lucrării de licență, vă rugăm să luați legătura la secretariat

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA: INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SPECIALIZAREA: ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

SPECIALIZAREA: BIOLOGIE

SPECIALIZAREA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

SPECIALIZAREA: SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ

 

FORMULAR DE ÎNCĂRCARE A LUCRĂRII DE DISERTAȚIE - formularele pot fi accesate doar o singura data

DECLARAȚA PENTRU CONFORMITATE ASUPRA ORIGINALITĂȚII OPEREI ȘTIINȚIFICE (VIZATĂ DE COORONATOR/SEMNATĂ ABSOLVENT)

ATENTIE!!! - Va rugam sa completati la specializarea la care sunteti! Dacă întâmpinați probleme cu încărcarea lucrării de disertație, vă rugăm să luați legătura la secretariat

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ INFORMATICĂ APLICATĂ

SPECIALIZAREA: SISTEME ȘI TEHNOLOGII INFORMATICE AVANSATE

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SPECIALIZAREA: EXPERTIZA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR ECOLOGICE

SPECIALIZAREA: BIOLOGIE APLICATĂ

SPECIALIZAREA: ANTRENAMENT ȘI PERFORMANȚĂ

SPECIALIZAREA: EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ