PROGRAMAREA COLOCVIILOR SI EXAMENELOR - SEMESTRUL 2 - MODUL2 - ANI TERMINALI

STUDII DE LICENŢĂ / MASTER

Colocvii Perioada : 31.05.2021 – 06.06.2021

Examene Perioada : 07.06.2021 – 13.06.2021


Pentru studenţii cu taxă care participă la un examen, taxele de şcolarizare se vor verifica cu o zi înainte de data examenului şi cei care nu au achitat tranşele scadente pentru această perioadă nu pot participa la examen.

Pentru studenţii care participă la refaceri de credite / diferente trebuie să depună o cerere la secretara de departament/ program de studiu şi să achite taxa de refacere de credite / diferente cel mai târziu cu o zi înainte de examen. Cererea se completează după achitarea taxei ( conform modelului de cerere ataşat). In caz contrar nu pot participa la examen.

Cerere de refacere credite / diferente


DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată

Informatică / Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie /Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

Evenimente

14

IAN
ULBS a investit 1.12 milioane lei pentru terenuri multifunctionale de sport

    27

    APR
    Continental Sibiu - 27-28 aprilie 2021