Știri

Miercuri, 9 AUG 2020

CAZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Luni, 29 IUL 2020

Programarea Reexaminarilor/Re-Reexaminarilor - sesiunea din septembrie

Programe de studii

PROGRAME DE LICENȚĂ / PROGRAME DE MASTER / DOCTORAT

DOMENIUL MATEMATICĂ

LICENȚĂ

Matematică Informatică

MASTER

Matematică Informatică Aplicată

 

DOMENIUL INFORMATICĂ

LICENȚĂ

Informatică

MASTER

Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate

 

DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI/BIOLOGIE

LICENȚĂ

Ecologie și Protecția Mediului

Ecology and Environmental Protection

Biologie

MASTER

Expertiza și Managementul Sistemelor Ecologice

Biologie Aplicată

 

DOMENIUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

LICENȚĂ

Educație fizică și sportivă

Sport și Performanță Motrică

MASTER

Educație Fizică și Sportivă Școlară

Antrenament și Performanță

 

DOCTORAT

Studiile universitare de doctorat ULBS