PROGRAMAREA COLOCVIILOR ANI TERMINALI - SEMESTRUL 2

STUDII DE LICENŢĂ / MASTER

Perioadă colocvii – perioada 25.05.2020 – 31.05.2020DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Matematică - Informatică / Matematică Informatică Aplicată


DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢA MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ecologie şi Protecţia Mediului / Biologie /Biologie Aplicată /Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Educaţie Fizică şi Sportivă / Sport şi Performanţă Motrică / Antrenament și performanță/ Educaţie fizică și sportivă școlară

Evenimente

22

OCT
Seventh International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems - MDIS. Sibiu, Romania, October 22 - 24, 2020