Home ›› Master ›› 2018 2020 ›› Stia

Master - Sisteme şi tehnologii informatice avansate (STIA)

Programul de master Sisteme şi Tehnologii Informatice Avansate este un program de master de aprofundare.

Sunt acceptaţi absolvenţi din următoarele domenii de licenţă:

  • Domeniul Informatică
  • Domeniul Cibernetică şi Statistică Economică - specializarea Informatică Economică
  • Domeniul Matematică - specializarea Matematică – Informatică
  • Domeniul Calculatoare şi Tehnologia informaţiei
  • Domeniul Ingineria sistemelor
  • Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate - specializarea Informatică industrială

Înscrierea la concursul de admitere se realizează pe baza Diplomei de bacalaureat, Diplomei de licenţă şi a Suplimentului la Diploma de licenţă / Foaia Matricolă.

  • Admiterea la masterat se face prin concurs de dosare şi probă orală.

Competenţe după absolvire: analiză, modelare şi proiectare de sisteme inteligente, modele hibride, managementul sistemelor software, dezvoltarea de programe software specifice pentru diferite modele, analiza calităţii produselor software.

Debuşee: analist-proiectant de sisteme informatice; manager în domeniul proiectelor informatice; specialist cu abilităţi specifice pentru utilizarea instrumentarului oferit de IT&C; profesor de informatică la gimnaziu şi liceu**; cadru didactic universitar şi cercetător în domeniul Informatică**.

** Dacă au urmat cursurile modulului pedagogic.

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2023 Domeniul Informatică :: 2326