Personalul colectivului de informatica

Prof. univ. dr. Dana Simian

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 2

Web: http://web.ulbsibiu.ro/dana.simian/index.html

E-mail: dana.simian@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Teoria algoritmilor si structuri de date, Modelarea si optimizarea sistemelor complexe, Machine learning, Calcul numeric, Analiza numerica si teoria aproximarii, Geometrie computationala si grafica computerizata, Metoda elementului finit

Conf. univ. dr. Florin Stoica

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web: http://web.ulbsibiu.ro/florin.stoica/html

E-mail: florin.stoica@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Sisteme de operare, Algoritmi genetici, Inteligenta artificiala, Programare API, Sisteme inteligente orientate agent, Reprezentarea cunostintelor, Teoria invatarii computationale, Logici temporale, Sisteme expert, Servicii Web

Conf. univ. dr. Laura F. Stoica

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 2

Web: http://web.ulbsibiu.ro/laura.cacovean/html/pag_pers

E-mail: laura.cacovean@ulbsibiu.ro, laura.cacovean@gmail.com

Domenii de interes: Sisteme de Operare, Algoritmi, Tehnici de programare, Software Computational, Calcul Numeric, Metode computationale, Logici generale, Tehnologii WEB

Lector univ. dr. Mircea Iosif Neamțu

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web: http://web.ulbsibiu.ro/mircea.neamtu

E-mail: mircea.neamtu@ulbsibiu.ro, neamtu12@yahoo.com

Domenii de interes: Baze de date, Tehnologii Web, Programare distribuita, Baze de date distribuite, Afaceri si comert electronic, Web Mining

Lector univ. dr. Daniel Hunyadi

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web: http://web.ulbsibiu.ro/daniel.hunyadi

E-mail: daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Data Mining, e-Learning, Criptografie, Teoria grafelor, Analiza algoritmilor si complexitatea problemelor, Limbaje de programare, Structuri de date

Lector univ. dr. Mircea Mușan

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3, langa L4

Web: http://stiinte.ulbsibiu.ro/info/personal/mircea.musan

E-mail: musanmircea@yahoo.com

Domenii de interes: Data mining, Programare orientata spre obiecte, Programare in medii avansate, Criptografie, Baze de date si sisteme de gestiune a bazelor de date, Servere de baze de date, Analiza si proiectarea aplicatiilor informatice

Lector univ. dr. Costel Maniu

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web: -

E-mail: costelmaniu@yahoo.com

Domenii de interes: Baze de date, Programare distribuita, Analiza datelor, Machine learning, Text mining

Lector univ. dr. Alina Pitic

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web:

E-mail: alinap29@yahoo.com, alina.pitic@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Limbaje formale, Mecanisme formale, Teoria automatelor, Birotica, SPSS, Proiectarea translatoarelor, Programare distribuita, Management

Lector univ. dr. Ralf Fabian

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web: http://web.ulbsibiu.ro/ralf.fabian

E-mail: ralf.fabian@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Limbaje de programare, Java, C#, Python, C/C++, Procesarea imaginilor, Grafica, Limbaje formale, Modele formale, Compilatoare

Lector univ. dr. Ionela Maniu

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web:

E-mail: maniu.ionela@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Logica, Birotica, Algoritmi si structuri de date, Sisteme de recomandare

Lector univ. dr. Cristina Cismaș

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: parter, secretariat Facultate

Web: http://web.ulbsibiu.ro/cristina.brumar

E-mail: cristina.brumar@yahoo.com

Domenii de interes: modelarea proceselor, geometrie computationala, logica computationala, retelistica, birotica, multimedia, pagini web

Asist. univ. drd. Cristina Răulea

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 2

Web:

E-mail: cristina.raulea@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Arhitectura sistemelor de calcul, E-learning, Tehnologii multimedia, Informatica sociala, Tehnici de comunicare profesionala

Asist. drd. Maria Flori (Lazăr)

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web:

E-mail:

Domenii de interes: Algoritmi si structuri de date, Algoritmica grafelor, Structuri avansate de date

Specialist in domeniu - Daniel Luca (asociat)

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web:

E-mail: daniel.luca@ulbsibiu.ro

Domenii de interes: Tehnici de programare, Algoritmi si structuri de date, Metode evoluate de programare, Limbaje de programare C/C++/C#/Java, Inteligenta artificiala, Algoritmi genetici

Specialist in domeniu - Epure George (asociat)

CV , Lista de lucrari

Locatie birou: etajul 3

Web:

E-mail: stancu_meehigh@yahoo.com

Domenii de interes: Invatare automata, Structuri avansate de date, Algoritmica grafelor, Proiectarea aplicatiilor cu interfata grafica, Dezvoltare aplicatii cu arhitectura Mode

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2024 Domeniul Informatică :: 3434