Home ›› Despre noi

Despre noi

Din domeniul Informatică fac parte programul de studii de licență “Informatică” și programul de studii masterale “Sisteme si tehnologii informatice avansate (STIA)”. Ambele programe sunt acreditate.

Programul de studii de licenţă “Informatică”  apare ca program de studiu acreditat în structura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu începând din anul universitar 2010-2011.  Cunostinţele dobândite prin parcurgerea programului de studiu “Informatică” asigură absolvenţilor o pregătire superioară şi cu largi posibilităţi de angajare în diverse domenii de activitate. Ca urmare a programelor de parteneriat incheiate cu firme IT de prestigiu (IQuest, ProIT, RoPardo, GSD, Continental, Visma, etc) studenții sunt angrenați încă din primii ani de studiu in stagii de training și stagii de practică de specialitate. Ei au acces la burse private oferite de firme IT și sunt chiar angajați part-time. Absolvenții programului Informatică au posibilitatea de a-și continua studiile prin programul de studii masterale STIA.

Absolvenții programului Informatică au un larg orizont de angajabilitate în domeniul lor de studiu de către firmele IT, firme tehnice, economice, în învăţământul preuniversitar sau superior precum şi în cercetare, atât în ţară cât şi în străinătate.  In timpul studiilor de licență și de master studenții au acces la diverse tipuri de burse: burse de studiu, de merit, de excelență, burse sociale, burse private.

Programele de studiu din domeniul Informatică fac dovada unei misiuni didactice şi de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior. Planul de învățământ este actualizat în mod continuu ținând cont de cerințele pieței muncii și de noile tendințe în domeniu incluzând discipline de actualitate. Studenților li se oferă mai mult decât pregătirea de specialitate de bază, ei fiind implicați în competiții care le dau posibilitatea să-și dezvolte competențele și abilitățile dobândite prin cursurile parcurse în cadrul facultății (hakatonuri de programare, olimpiade naționale de informatică pentru studenți, concursuri de proiecte, etc.)

Încă din primii ani de studii de licență studenții sunt implicați în activitatea de cercetare având posibilitatea să participe la conferințe naționale și internaționale. Studenții cu un potențial deosebit pentru activitatea de cercetare sunt cooptați în cadrul Centrului de Cercetare în Informatică și Tehnologia Informației  (ITI) care funcționează în cadrul Facultății de Stiințe.

Colectivul de Informatică, prin intermediul Centrului de Cercetare ITI organizează în fiecare an conferința internațională: International Conference on Applied Informatics “Imagination, Creativity, Design, Development” ,  care are ca scop promovarea rezultatelor cercetării științifice realizate cu precădere de tineri (studenți la licență, master, doctorat, tineri cercetători).

O dată la doi ani este organizată conferința internațională “Modelling and Development of Intelligent Systems”

Pentru a menține contactul cu învățâmântul preuniversitar și a dezvolta elevilor pasionați de informatică aptitudinilor de cercetare, este organizată anual Conferința națională de informatică pentru elevi  “Programare, Comunicare, Imaginație, Design” .

 

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2024 Domeniul Informatică :: 4767