Home ›› Despre noi

Actualităţi

Admitere 2022

Licenţă/Disertaţie - iulie 2022

International Conference on Applied Informatics Imagination, Creativity, Design, Development - ICDD, Sibiu
May, 5 - 7, 2022

The conference is mainly addressed to young researchers from all over the world. The conference gives the participants the opportunity to discuss and present their research on informatics and related fields (like computational algebra, numerical calculus, bioinformatics, etc.). The conference welcomes submissions of original papers on all aspects of informatics and related fields ranging from new concepts and theoretical developments to advanced technologies and innovative applications. Paper acceptance and publication will be judged on the basis of their relevance to the conference topics, clarity of presentation, originality and accuracy of the results and proposed solutions. The presentation has to include also a practical application. The conference will include regular presentations (20 min.), short IT Companies presentations and a round table. Download - Call for papers

Conferinţa naţională de informatică pentru elevi - Programare, Comunicare, Imaginaţie, Design (PCID)
9 Aprilie 2022, SIBIU

Scopul conferinţei este de a reuni elevi din toate liceele din ţară pentru a prezenta şi a discuta rezultate originale obţinute în cadrul următoarelor teme de interes (fără a restrânge aria tematică la acestea): Structuri de date în aplicaţii software; Metode de compresie a datelor; Algoritmi de sortare: metode şi aplicaţii; Software educaţional; Teoria grafurilor în probleme şi aplicaţii; Criptografie; Securitatea sistemelor informatice; Dezvoltarea aplicaţiilor cu baze de date; Procesarea imaginilor; Proiectarea şi implementarea site-urilor Web; Aplicaţii multimedia în educaţie, divertisment; Aplicaţii software pentru dispozitive mobile; Tehnici de programare; Managementul proiectelor informatice.

 

Despre noi

Din domeniul Informatică fac parte programul de studii de licență “Informatică” și programul de studii masterale “Sisteme si tehnologii informatice avansate (STIA)”. Ambele programe sunt acreditate.

Programul de studii de licenţă “Informatică”  apare ca program de studiu acreditat în structura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu începând din anul universitar 2010-2011.  Cunostinţele dobândite prin parcurgerea programului de studiu “Informatică” asigură absolvenţilor o pregătire superioară şi cu largi posibilităţi de angajare în diverse domenii de activitate. Ca urmare a programelor de parteneriat incheiate cu firme IT de prestigiu (IQuest, ProIT, RoPardo, GSD, Continental, Visma, etc) studenții sunt angrenați încă din primii ani de studiu in stagii de training și stagii de practică de specialitate. Ei au acces la burse private oferite de firme IT și sunt chiar angajați part-time. Absolvenții programului Informatică au posibilitatea de a-și continua studiile prin programul de studii masterale STIA.

Absolvenții programului Informatică au un larg orizont de angajabilitate în domeniul lor de studiu de către firmele IT, firme tehnice, economice, în învăţământul preuniversitar sau superior precum şi în cercetare, atât în ţară cât şi în străinătate.  In timpul studiilor de licență și de master studenții au acces la diverse tipuri de burse: burse de studiu, de merit, de excelență, burse sociale, burse private.

Programele de studiu din domeniul Informatică fac dovada unei misiuni didactice şi de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior. Planul de învățământ este actualizat în mod continuu ținând cont de cerințele pieței muncii și de noile tendințe în domeniu incluzând discipline de actualitate. Studenților li se oferă mai mult decât pregătirea de specialitate de bază, ei fiind implicați în competiții care le dau posibilitatea să-și dezvolte competențele și abilitățile dobândite prin cursurile parcurse în cadrul facultății (hakatonuri de programare, olimpiade naționale de informatică pentru studenți, concursuri de proiecte, etc.)

Încă din primii ani de studii de licență studenții sunt implicați în activitatea de cercetare având posibilitatea să participe la conferințe naționale și internaționale. Studenții cu un potențial deosebit pentru activitatea de cercetare sunt cooptați în cadrul Centrului de Cercetare în Informatică și Tehnologia Informației  (ITI) care funcționează în cadrul Facultății de Stiințe.

Colectivul de Informatică, prin intermediul Centrului de Cercetare ITI organizează în fiecare an conferința internațională: International Conference on Applied Informatics “Imagination, Creativity, Design, Development” ,  care are ca scop promovarea rezultatelor cercetării științifice realizate cu precădere de tineri (studenți la licență, master, doctorat, tineri cercetători).

O dată la doi ani este organizată conferința internațională “Modelling and Development of Intelligent Systems”

Pentru a menține contactul cu învățâmântul preuniversitar și a dezvolta elevilor pasionați de informatică aptitudinilor de cercetare, este organizată anual Conferința națională de informatică pentru elevi  “Programare, Comunicare, Imaginație, Design” .

 

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2023 Domeniul Informatică :: 21398