Home ›› Licenta disertatie ›› 2022 ›› Reguli

Reguli de desfăşurare a examenului

  • În sala de examen se interzice intrarea cu orice sursă de documentare. Candidatul asupra căruia sau în banca căruia este găsită o astfel de sursă, va fi eliminat din examen şi lucrarea lui va fi anulată. Este în răspunderea fiecărui candidat să verifice banca în care a fost repartizat, pentru a se asigura că nu conţine surse de documentare.
  • Din momentul anunţării subiectelor, orice comunicare verbală sau prin semne între candidaţi este interzisă şi atrage după sine eliminarea din examen şi anularea lucrării. Candidaţii care doresc să comunice cu supraveghetorii vor ridica mâna şi vor aştepta sosirea unui supraveghetor.
  • Pentru redactarea lucrarii de licenta se va folosi pix/stilou cu cerneala albastra
  • În sala de examen nu se admite intrarea cu telefoane celulare sau alte echipamente electronice.
  • Nu e este admisă utilizarea calculatoarelor de buzunar.
  • Copierea sau tentativa de copiere atrage după sine eliminarea din sala de examen şi anularea lucrării.
  • Nici un candidat nu va părăsi sala de examen mai repede de o oră de la anunţarea subiectelor.
  • Nici un moment în sala de examen nu vor rămâne mai puţin de 3 candidaţi.
  • Intrarea în sala de examen se face pe bază de buletin. Ora de intrare 9.00.

Arhiva

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2024 Domeniul Informatică :: 3966