Mobilitaţi de studiu ERASMUS+ (2018-2019)

Data actualizarii: 12.03.2018


Mobilitati de studiu in cadrul programului Erasmus+ cu tarile partenere din UE.

Prezentare - Sedinta de informare (15.03.2018)

Calendarul concursului:
- Sedinta de informare: Joi, 15.03.2018, ora 14:00, sala A18
- Depunerea dosarelor de inscriere: 16.03.2018 – 23.03.2018, orele 9:00 - 15:00, secretariatul decanatului
- Sedinta de selectie: Luni, 26.03.2018, ora 14:00, sala A18

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:
- Formular de candidatura (Anexa5)
- CV Europass in limba straina
- Scrisoare de intentie/motivatie
- Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii
- Atestat de limba straina care sa certifice cunoasterea limbii in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

Obs. În data de 22 martie 2018, ora 14:00, sala 17, Centrul de Limbi Straine (Facultatea de Litere și Arte) va organiza evaluarea lingvistica pentru limbile engleza, franceza și germana pentru viitorii studenti Erasmus in vederea obtinerii certificatului care atesta cunoașterea limbii respective (pentru studentii care nu detin nici un fel de certificat lingvistic). Candidatii vor transmite un mesaj e-mail (in care vor mentiona limba straina pentru care solicita testare) pana marti, 20 martie 2018, in atentia doamnei asistent dr. Andreea Teodorescu andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro.

Criterii de eligibilitate si de selectie pentru inscriere:
- inmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- cunoasterea limbii straine a univ. partenere (cel putin engleza)
- competente lingvistice bune
- rezultate academice bune (media minim 7)
- promovarea integrala a tuturor examenelor din anii anteriori
- in cadrul unui ciclu de studiu (licenta, master si doctorat), studentii pot beneficia de mai multe mobilitati de studiu si practica a caror durata cumulata sa nu depaseasca 12 luni per ciclu de studiu.

Documentele necesare pentru dosar pot fi descarcate de la urmatorul link: DocumenteErasmus2018.zip

Formular pentru candidatura (Anexa 5)
Lista locurilor disponibile (Anexa 10)
CARTA STUDENTULUI ERASMUS (Anexa 6)
Afis de informare
Afis de selectie
Grila pentru echivalarea notelor

Persoana de contact:
Conf. dr. Laura Stoica
Departamentul de Matematica si Informatica
E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro
Locatie birou: Etaj II, Corpul A