Perfecţionare în domeniul Informatică

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, organizează perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în specialitatea Informatică.

Programe de perfecţionare în domeniul Informatică sunt adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Grad I

Grad II

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2019 Catedra de Informatică :: 6198