Proiecte / granturi de cercetare

  • Proiect de cercetare finanţat prin programul "LARS" grant,  lars - 03.08/int. 301723,  al landului Baden Wurttemberg, Germania, cu tema  Motivation  durch Praxislosungen – Untersuchung von innovativen didactiskhen Losungen im Rahmen der im Bologna – Prozess angestrebten Strategie „Shift from Teaching to Learning",  grant castigat prin competitie (perioada de derulare 2008 – 2009). Universitati implicate in proiect: University of Applied Sciences Esslingen, Germania si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Responsabilul  echipei Universitatăţii "Lucian Blaga" din Sibiu: Prof. univ. dr. Dana Simian.
  • Research project 236/10.11.2009 - A new agent-oriented methodology for development of the multi-agent applications on mobile devices Director: Lector. univ. dr. Florin Stoica Detalii...
  • Research project 164/28.08.2009 - Using genetic algorithms and simulation as decision support in marketing strategies and long-term production planning (GA-SIM). Director: Lector. univ. dr. Florin Stoica Detalii...
  • Contract cercetare/dezvoltare 14 CSII - Crearea unui sistem informatic integrat. Coordonator echipa IT. Contract de colaborare cu S.C. TESTSIB. Contract Ón valoare de 2500 EU, Óncheiat pe o perioada de doi ani. Contract Óncheiat Ón data de 01.09.2009. Director: Mircea Iosif Neamtu
  • Grant CNCSIS 33/2007 - Cercetari privind interpolarea polinomiala multidimensionala, clasificatorii polinomiali si aplicatii - Proiectul cercetari privind interpolarea polinomiala multidimensionala, clasificatorii polinomiali si aplicatii, are ca obiectiv principal realizarea unei cercetari fundamentale in domeniul interpolarii polinomiale multidimensionale, a clasificatorilor polinomiali si explorarea posibilitatilor de aplicare in domenii de varf, cum ar fi invatarea automata, data mining, clasificarea documentelor pe web. Detalii...
  • 73 CEEX 2006 - Modele socio-culturale bazate pe arhitecturi multi agent pentru eLearning. Director: Prof. univ. dr. Emil M. Popa
  • 158 CEEX 2006 - Promovarea cercetării ştiinţifice privind calitatea vieţii la nivelul comunităţii locale şi implicaţii asupra educaţiei
  • BIN-Net – B-usiness IN-formatics Net-work. Proiectul urmăreşte realizarea unui Joint Master în domeniul Business Informatics (Informatică Aplicată în Afaceri), primul master de acest tip la nivel european. Participă 10 universităţi europene. Director: Lector. univ. dr. Florin Stoica
  • NODES – crearea unei reţele europene de surse multimedia pentru formarea adulţilor; participă 6 parteneri din UE. Director: Prof. univ. dr. Emil M. Popa
  • HUP-GRID - Reţea grid pentru exploatarea datelor din aplicaţii spaţiale in domeniul evaluării, antrenării şi creşterii performanţei umane.


Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2019 Catedra de Informatică :: 6198