Cadre didactice

Informații despre cadrele didactice implicate în programele de studiu Ecologie și Protecția Mediului și Biologie                                                                                                                                                                                                                                                                 .

Titulari

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Conferențiar dr.

Curriculum vitae + Publicații

Hidrobiologie, Degradarea și protecția mediului, Managementul biodiversității, Evaluarea şi managementul sistemelor acvatice continentale, Instrumente şi metode în managementul mediului

db

Conferențiar dr.

Curriculum vitae + Publicații

Monitoring ecologic, Degradarea și protecția mediului, Managementul resurselor biologice, Sisteme ecologice antropice şi riscul de mediu, Evaluarea riscului ecologic

a

Zoologia vertebratelor, Biogeografie, Ecologia populațiilor, Etologie, Analiza și monitoringul faunei

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Profesor dr.

 

Biofizică, Fizica mediului, Tehnici biomedicale de laborator

m

Citologie, anatomie şi morfologie vegetală, Sistematica fanerogamelor, Biologie vegetală

mc

Conferențiar dr.

Curriculum vitae + Publicații

Geomorfologie cu elemente de geologie, Hidrologie, Modificări globale ale mediului, Evaluarea potenţialului geomorfologic şi hidroclimatic

o

Biologie vegetală, Sistematica criptogamelor, Fitosociologie şi vegetaţia României, Bioproductivitate, Expertiza peisajului

v

Lector dr.

Director al Departamentului Ș.M.F.E.F.S

Curriculum vitae + Publicații

Genetică, Genetică ecologică, Zoologia vertebratelor, Biomonitori și bioindicatori, Manipulare genetică – tehnici şi aplicaţii

l

Meteorologie şi climatologie, GIS şi teledetecţie, Geografia mediului, Aplicaţii GIS în managementul mediului, Managementul calității mediului

d

Zoologia nevertebratelor, Entomologie, Biogeografie, Analiza sistemelor ecologice

SONY DSC

Hidrobiologie, Modelarea proceselor ecologice, Tehnologii de protecția mediului, Tehnologii de reabilitare/reconstrucție ecologică, Analiza biologică a apelor, Biotehnologii, Ecologie umană

m

Conferențiar dr.

Curriculum vitae + Publicații

Evoluționism, Etologie, Ecosisteme: structură și funcții, Modelarea proceselor ecologice, Aplicaţii ale modelării proceselor şi sistemelor ecologice, Managementul și modelarea datelor experimentale

i

Managementul deșeurilor, Ecologia insectelor, Ecofiziologie animală, Funcţii de relaţie, nutriţie şi reproducere la animale

Asociați