Cadre didactice

Informații despre cadrele didactice implicate în programele de studiu Ecologie și Protecția Mediului și Biologie                                                                                                                                                                                                                                                                 .

Titulari

Conferențiar dr. Doru Bănăduc

Curriculum vitae + Publicații

Monitoring ecologic, Degradarea și protecția mediului, Hidrobiologie

Conferențiar dr. Ana Maria Benedek-Sîrbu

Curriculum vitae + Publicații

Zoologia vertebratelor, Ecologia populațiilor, Ecosisteme: structură și funcții

Asistent dr. Mihai Crăciunaș

Curriculum vitae + Publicații

Citologie, anatomie şi morfologie vegetală, Sistematica fanerogamelor, Biologie vegetală

Conferențiar dr. Marioara Costea

Curriculum vitae + Publicații

Geomorfologie cu elemente de geologie, Hidrologie, Evaluarea potenţialului geomorfologic şi hidroclimatic

Lector dr. Oana Danci

Curriculum vitae + Publicații

Biologie vegetală, Sistematica criptogamelor, Fitosociologie şi vegetaţia României, Bioproductivitate, Expertiza peisajului

Lector dr. Voichița Gheoca

Curriculum vitae + Publicații

Genetică, Genetică ecologică, Zoologia nevertebratelor, Biomonitori și bioindicatori

Lector dr. Laurian Gheorghe

Curriculum vitae + Publicații

Meteorologie şi climatologie, GIS şi teledetecţie, Geografia mediului, Aplicaţii GIS în managementul mediului, Managementul calității mediului

Lector dr. Daniela Ilie

Curriculum vitae + Publicații

Zoologia nevertebratelor, Ecologie forestieră, Biogeografie, Analiza sistemelor ecologice

Lector dr. Horea Olosutean

Curriculum vitae + Publicații

Modelarea proceselor ecologice, Analiza biologică a apelor, cologie umană

Conferențiar dr. Ioan Sîrbu

Curriculum vitae + Publicații

Evoluționism, Etologie,  Aplicaţii ale modelării proceselor şi sistemelor ecologice, Managementul și modelarea datelor experimentale

Lector dr. Ioan Tăușan

Director al Departamentului Ș.M.F.E.F.S

Curriculum vitae + Publicații

Entomologie, Ecologie generală,  Faună montană,

Asociați

Profesor dr. Dan Chicea

Biofizică, Fizica mediului, Tehnici biomedicale de laborator

Profesor dr. Simona Onacea

Biochimie

dr. Miruna Gritu

Parazitologie, Ornitologie, Zoologia vertebratelor

dr. Maria Maier

Hidrobiologie