Cadre didactice

Informații despre cadrele didactice implicate în programele de studiu Ecologie și Protecția Mediului și Biologie                                                                                                                                                                                                                                                                 .

Titulari

Conferențiar dr.

Curriculum vitae și Publicații

Hidrobiologie, Degradarea și protecția mediului, Managementul biodiversității, Evaluarea şi managementul sistemelor acvatice continentale, Instrumente şi metode în managementul mediului

Conferențiar dr.

Curriculum vitae + Publicații

Monitoring ecologic, Degradarea și protecția mediului, Managementul resurselor biologice, Sisteme ecologice antropice şi riscul de mediu, Evaluarea riscului ecologic

Zoologia vertebratelor, Biogeografie, Ecologia populațiilor, Etologie, Analiza și monitoringul faunei

Profesor dr.

Biofizică, Fizica mediului, Tehnici biomedicale de laborator

Asistent dr.

Curriculum vitae + Publicații

Citologie, anatomie şi morfologie vegetală, Sistematica fanerogamelor, Biologie vegetală

Conferențiar dr.

Curriculum vitae + Publicații

Geomorfologie cu elemente de geologie, Hidrologie, Modificări globale ale mediului, Evaluarea potenţialului geomorfologic şi hidroclimatic

Biologie vegetală, Sistematica criptogamelor, Fitosociologie şi vegetaţia României, Bioproductivitate, Expertiza peisajului

Lector dr.

Director al Departamentului Ș.M.F.E.F.S

Curriculum vitae + Publicații

Genetică, Genetică ecologică, Zoologia nevertebratelor, Biomonitori și bioindicatori

Meteorologie şi climatologie, GIS şi teledetecţie, Geografia mediului, Aplicaţii GIS în managementul mediului, Managementul calității mediului

Zoologia nevertebratelor, Ecologie forestieră, Biogeografie, Analiza sistemelor ecologice

Lector dr.

Curriculum vitae + Publicații

Modelarea proceselor ecologice, Tehnologii de protecția mediului, Tehnologii de reabilitare/reconstrucție ecologică, Analiza biologică a apelor, Biotehnologii, Ecologie umană

Conferențiar dr.

Curriculum vitae + Publicații

Evoluționism, Etologie, Ecosisteme: structură și funcții, Aplicaţii ale modelării proceselor şi sistemelor ecologice, Managementul și modelarea datelor experimentale

Entomologie, Ecologie generală, Ecologia populațiilor, Faună montană, Evoluționism, Ecofiziologie animală

Asociați