Admitere 2024

Informații despre admiterea la Ecologie și protecția mediului, Biology (program în limba engleză) și Biologie (studii de licență), Expertiza și managementul sistemelor ecologice și Biologie aplicată (studii de masterat)                                                                                                                                                                                .

Studii de licență

28 locuri FĂRĂ taxă

10 locuri cu taxă

25 locuri FĂRĂ taxă (+1 Rep. Moldova)

20 locuri cu taxă

8 locuri FĂRĂ taxă

12 locuri cu taxă

Studii de masterat

20 locuri FĂRĂ taxă

5 locuri cu taxă

18 locuri FĂRĂ taxă

12 locuri cu taxă

3 iunie 2024: deschiderea platformei pentru înscriere

12 – 19 iulie 2024: perioada de înscriere

12 – 19 iulie 2024: validare dosare

19 iulie 2024 -: proba de competență lingvistică (pentru specializarea Biology)

20 iulie 2024: Interviu masterat (proba eliminatorie)

20 iulie 2024: afișarea listelor inițiale

22-26 iulie 2024: perioada de confirmare a locurilor

27 iulie 2024: afișarea listelor după glisări

29-30 iulie 2024:perioada de confirmare a locurilor bugetate și locurile cu taxă după glisare

31 iulie 2024: afișarea listelor finale

Studii de licență: concurs de dosare 

Studii de masterat: examen oral (admis/respins) și concurs de dosare

cerere tip de înscriere (se obține de la comisia de admitere)

certificatul de naştere (copie legalizată)

fotocopie după actul de identitate

adeverinţă medicală tip

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară (pentru studenţii la a doua specializare)

3 fotografii tip carte (buletin) de identitate

dosar plic

chitanţă de plată a taxei de înscriere = 150 RON

pentru studii de licență: diplomă de bacalaureat sau echivalentă, sau adeverință de absolvire în cazul absolvenților promoției 2016, original sau copie legalizată (dacă originalul este depus la o altă facultate)

pentru studii de masterat: diplomă de licență sau echivalentă sau adeverință de absolvire și supliment la diplomă