Admitere 2020

Informații despre admiterea la Ecologie și protecția mediului, Ecology and Environmental Protection și Biologie (studii de licență), Expertiza și managementul sistemelor ecologice și Biologie aplicată (studii de masterat)                                                                                                                                                                                .

Studii de licență

25 locuri FĂRĂ taxă

10 locuri cu taxă

25 locuri FĂRĂ taxă (+1 Rep. Moldova)

20 locuri cu taxă

Studii de masterat

20 locuri FĂRĂ taxă

5 locuri cu taxă

18 locuri FĂRĂ taxă

12 locuri cu taxă

6-18 iulie 2020: perioada de înscriere

6-20 iulie 2020: validare dosare

21 iulie 2020 – ora 12.00: proba de competență lingvistică (pentru specializarea Ecology and Environmental Protection)

23 iulie 2020: afișarea rezultatelor

23-28 iulie 2020: perioada de confirmare a locurilor

3 august 2020: afișarea listelor finale

Studii de licență: concurs de dosare

Studii de masterat: examen oral (admis/respins) și concurs de dosare

cerere tip de înscriere (se obține de la comisia de admitere)

certificatul de naştere (copie legalizată)

fotocopie după actul de identitate

adeverinţă medicală tip

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară (pentru studenţii la a doua specializare)

3 fotografii tip carte (buletin) de identitate

dosar plic

chitanţă de plată a taxei de înscriere = 150 RON

pentru studii de licență: diplomă de bacalaureat sau echivalentă, sau adeverință de absolvire în cazul absolvenților promoției 2016, original sau copie legalizată (dacă originalul este depus la o altă facultate)

pentru studii de masterat: diplomă de licență sau echivalentă sau adeverință de absolvire și supliment la diplomă