Expertiza și managementul sistemelor ecologice

Studii de masterat;

Domeniul: Știința Mediului;

Durata: 2 ani;

Programul de master Expertiza si managementul sistemelor ecologice, continuă programul de licență Ecologie și protectia mediului și asigură formarea absolvenților prin studii de lungă durată. Acesta din urmă își propune să dezvolte abilitățile studenților de a explora și de a analiza problemele existente și emergente în domeniul mediului, urmând o curriculă care acoperă principalele aspecte necesare formării specialiștilor în domeniu și oferind totodată oportunități reale de cercetare și studiu în teren.

Oportunități

Natura ocupațiilor și profesiilor pe care le pot avea absolvenții programelor de studiu în domeniul Știința mediului de la ULBS sunt diverse: specialiști în domeniul mediului în agenții de protecția mediului, garda de mediu, firme de consultanță/expertiză de mediu, administrația publică, administrații ale ariilor naturale protejate, organizații neguvernamentale, laboratoare de cercetare, sau cadre didactice în învațământul preuniversitar.