Biologie aplicată

Studii de masterat;

Domeniul: Biologie;

Durata: 2 ani;

Programul de master Biologie aplicată urmează studiile de licență în domeniul Biologie la ULBS. Disciplinele din curricula programului de master permit o specializare în două domenii distincte, acela al taxonomiei vegetale și animale, respectiv domeniul biomedical. Oferta largă a disciplinelor opționale permite obținerea de competențe  în oricare dintre cele două domenii în funcție de sfera de interes a studenților și locul de muncă vizat.

Oportunități

Absolvenții programelor de licență și master în domeniul Biologie pot practica profesii numeroase, precum biologi în laboratoare medicale, alte laboratoare de analize biologice sau de cercetare, agenții de protecția mediului, muzee, administrații ale ariilor protejate sau cadre didactice în învățământul preuniversitar.