Studii de masterat

Anul I

Expertiza structurală şi calitativă a vegetaţiei

Evaluarea potenţialului geomorfologic şi hidroclimatic

Analiza sistemelor ecologice

Expertiza peisajului

Strategii şi metode pentru conservarea biodiversităţii

Genetica conservării

Evaluarea şi managementul sistemelor acvatice continentale

Magnum practicum de cercetare I

Analiza şi monitoringul faunei

 

Anul II

Aplicaţii GIS în managementul mediului

Managementul siturilor de interes comunitar

Magnum practicum II

Aplicaţii ale modelării proceselor şi sistemelor ecologice

Evaluarea riscului ecologic

Instrumente şi metode în managementul mediului

Managementul calităţii mediului

Sisteme ecologice antropice şi riscul de mediu

Biomonitori şi bioindicatori

Practica pentru pregatirea lucrarii de disertaţie

Tehnologii de reabilitare/reconstrucţie ecologică

Anul I

Fiziologie animala comparată

Microbiologie aplicată

Citologie si histologie aplicată

Metode biochimice şi imunochimice de control şi expertiză

Managementul datelor experimentale

Magnum practicum 1

Patologie celulară şi moleculară

Genetică umană cu elemente de patologie

Expertiza faunei

 

Anul II

Manipulare genetică-tehnici şi aplicaţii

Magnum practicum I

Hematologie

Analiza biologică a apelor

Managementul resurselor biologice

Toxicologie

Tehnologii biologice

Practica pentru pregatirea lucrării de disertatie

Botanica farmaceutica