Ecologie și protecția mediului

Studii de licență;

Domeniul: Știința Mediului;

Durata: 3 ani;

Studiile în domeniul Științelor mediului au devenit în ultimele decenii din ce în ce mai importante în opțiunea de formare a tinerilor specialiști la nivel mondial, odată cu creșterea complexității provocărilor din domeniul mediului.

Programul de studii de licență Ecologie și protecția mediului funcționează în cadrul Facultății de Științe a ULBS din anul 1990, fiind prima specializare de acest fel din țară. Urmând preocupările la nivel internațional legate de problemele de mediu, înființarea învățământului ecologic românesc a venit ca un răspuns la nevoile societății de a forma specialiști în domeniul mediului, capabili să găsească soluții la problemele generate de dezvoltarea economică.

Formarea în domeniul ecologiei și protecției mediului implică achiziționarea unor cunoștințe fundamentale privind structurarea și funcționarea sistemelor ecologice prin studiul integrat al componentelor de mediu și al comunităților de organisme. Disciplinelor fundamentale li se adaugă discipline de specializare care tratează biodiversitatea și rolul acestei în generarea serviciilor ecosistemice, impactul antropic asupra mediului și modalitățile de protecție/ reabilitare a sistemelor ecologice.

Oportunități

Natura ocupațiilor și profesiilor pe care le pot avea absolvenții programelor de studiu în domeniul Știința mediului de la ULBS sunt diverse: specialiști în domeniul mediului în agenții de protecția mediului, garda de mediu, firme de consultanță/expertiză de mediu, administrația publică, administrații ale ariilor naturale protejate, organizații neguvernamentale, laboratoare de cercetare, sau cadre didactice în învațământul preuniversitar.