Studii de licență

Anul I

Biologie vegetală

Biologie animală

Fizică generală

Chimie generală

Geomorfologie cu elemente de geologie

Matematică cu aplicaţii în ecologie

Sistematica fanerogamelor

Biologia nevertebratelor

Ecologie generală

Chimia mediului

Hidrologie

Operare pe calculator

Limba străină

Educaţie fizică

 

Anul II

Ecofiziologie vegetală

Biologia vertebratelor

Ecologia populaţiilor

Fitosociologie şi vegetaţia României

Meteorologie şi climatologie

Biochimie

Ecofiziologie animală

Hidrobiologie

Ecosisteme: structură şi funcţii

Genetică generală

Microbiologie

Educaţie fizică

Limba străină

Practică

GIS şi teledetecţie / Geografia mediului – opţional

Ecologia insectelor / Faună montană – opţional

Ştiinţa solului / Bioproductivitate – opţional

 

Anul III

Ecologie umană

Modelarea proceselor ecologice

Ecologie forestieră

Degradarea si protectia mediului

Genetica ecologică

Etologie / Evoluţionism – opţional

Managementul deșeurilor / Ecotoxicologie – opţional

Managementul biodiversităţii

Monitoring ecologic

Biogeografie

Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă

Parazitologie / Ornitologie – opţional

Legislaţie, politici şi strategii de mediu / Modificari globale ale mediului – opțional

Tehnologii de protecţia mediului / Gestiunea resurselor de apă – opţional

Metodologia întocmirii studiilor de impact

Anul I

Citologie anatomie şi morfologie vegetală

Citologie şi histologie animală

Matematică cu aplicaţii în biologie

Biologie animală

Sistematica criptogamelor

Sistematica fanerogamelor

Sistemetica nevertebratelor

Biofizică

Ecologie generală

Operare pe calculator

Limba străină

 

Anul II

Fitosociologie şi vegetaţia României

Biofizică

Tehnici de laborator

Fiziologie vegetală

Biologia vertebratelor

Biologie celulară

Fiziologie animală

Sistematica vertebratelor

Genetică generală

Limba străină

Biochimia metabolismului

Enzimologie

Anatomie comparată

Microbiologie

 

Anul III

Entomologie

Funcţii de relaţie, nutriţie şi reproducere la animale

Parazitologie

Evoluţionism

Etologie

Genetică II

Biologie medicală

Managementul biodiversităţii

Biogeografie

Hidrobiologie

Neurobiologie

Imunologie

Biotehnologii

Practică pentru întocmirea lucrării de licenţă