Proiecte

Titlul grantului /proiectului

Date de identificare (beneficiari)

Director (nume, prenume)

Durata

Pozitia CC Coordonator/colaborator

HUP-GRID MEC, Programul Aerospatial, Subprogramul S3, Cod proiect 41059, Contractul de finantare nr. 133/20.09.04 Conf. univ. dr. Laura Giurgiu
3 ani
Colaborator

BIN-NET

Uniunea Europeana, ERASMUS 28535-IC-I-2003-1-AT-ERASMUS-PROGUC-1,

Lector univ. dr. Florin Stoica

3 ani

Colaborator

NODES

Uniunea Europeana, Socrates Programme GRUNTDVIG 1 – European Cooperation Projects 225891-CP-1-2005-1-FR-Gruntwig-G1,

Prof. univ. dr. Popa M. Emil

3 ani

Colaborator

DANTE

CNMP,Contract de finantare nr. 73 CEEX II 03 din 31.07.2006
Prof. univ. dr. Popa M. Emil
3 ani

Colaborator

Cercetari privind interpolarea polinomiala multidimensionala, clasificatorii polinomiali si aplicatii

CNCSIS, Contract de finantare nr. 33-2007
Prof. univ. dr. Dana Simian
2 ani
Coordonator

GA-SIM

ULBS, 164/28.08.2009
Lector univ. dr. Florin Stoica
2 ani
Coordonator
LARS 03.08/int. 301723, of the state Baden Wurttemberg, Germania.
Prof. univ. dr. Dana Simian
2 ani
Colaborator

 

  

 

 

 

 

 

 
   
     
 
- CSIT 2006 -