DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

DOMENIUL MATEMATICĂ

SPECIALIZAREA MATEMATICĂ - INFORMATICĂ

Domeniul de studiu Matematică în învăţământul superior sibian a luat naştere odată cu înfiinţarea Universităţii din Sibiu, în 1990. Un grup de cadre didactice cu o bogată experienţă în învăţământul superior matematic a hotărât să pornească la drum cu cea mai căutată specializare din acest domeniu: Matematică-Informatică.

O dată cu trecerea la învăţământul de tip Bologna (licenţă-masterat-doctorat) la Sibiu funcţionează domeniul Matematică cu programul de studiu Matematică informatică (acreditată). Din anul 2003 funcţionează şi studiile de Masterat de tip Bologna cu titulatura: Matematică - Informatică aplicată (cu durata de patru semestre), iar din 2019 studiile de doctorat în domeniul Matematică.

Discipline ca Matematici actuariale şi financiare, Modelare în ştiinţă, Modelare în tehnică, Modelare socială, Modelare matematică în marketing etc. asigură absolventului o pregătire superioară şi cu largi posibilităţi de angajare în diverse domenii de activitate. Aşa se explică că cei peste 900 de absolvenţi ai şcolii matematice sibiene lucrează în firme de prestigiu (tehnice, economice, sociale etc.), în cercetare şi în învăţământ (preuniversitar sau superior) din ţară, dar şi în alte ţări, din SUA până în Noua Zeelandă.

În prezent Colectivul de Matematică din cadrul Departamentului de Matematică şi Informatică coordonează întreaga activitate didactică şi ştiinţifică din facultăţile din cadrul U.L.B.S. la domeniul Matematică . În fiecare an se organizează în luna mai sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice, atât pentru studenţii programelor de licenţă cât şi pentru cei de la masterat.


Galerie Foto

 


Și eu am absolvit Matematică - informatică

Promoția 2018


Promoția 2019

Videoclipurile au fost realizate de absolvenți

Evenimente

Parteneri: