Informații de Contact


LOCATIE: FACULTATEA DE ȘTIINȚE


DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Secretar Departament

MARIANA HĂMBĂȘAN

Adresa: Str. Doctor Ion Rațiu, Nr.7-9, Sibiu, 550012, România

Tel: +40-(269) 21.66.42 / int.17

E-mail oficial: mariana.hambasan@ulbsibiu.ro

WEB: http://depmath.ulbsibiu.ro/