Home ›› Licenta disertatie ›› 2021 ›› Acte

Acte pentru dosarul de licenta/disertatie - februarie/iulie 2021

 • Dosar plic A4 pe care se trece numele complet si specializarea;
 • Diploma de bacalaureat/licenta în copie legalizata;
 • Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca e cazul);
 • Copie dupa Cartea de identitate (buletin);
 • Certificat de competenta lingvistica;
 • Doua fotografii tip diploma cu numele scris pe spate;
 • Nota de lichidare (se ridica de la secretariat);
 • Fisa de înscriere completata si semnata de profesorul coordonator;
 • Un exemplar din lucrarea de licenta/disertatie tiparita si în format electronic;
 • Declaratie drepturi de autor;
 • Taxa licenta (alta decât prima sesiune);
 • Adresa de e-mail; Numar telefon mobil.

Arhiva

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2021 Domeniul Informatică :: 16873