MENCS ULBS Fundația Traian Lalescu
Program
Programul detaliat al desfășurării concursului.
Subiecte și bareme
Subiecte anterioare și bareme de corectare pe secțiuni.
Comisii
Comisia centrală și Comisia de organizare
Participanți
Pentru înscriere participanți, coordonatorul echipei ...
Arhivă
Concursul studențesc, ed. 2015.

Regulament

Condiții de participare

  1. Echipele universităților participante vor fi formate din maximum 6 studenți pentru fiecare secțiune. Suplimentarea acestor locuri se poate face doar ca excepție, cu acordul organizatorilor, în funcție de disponibilitatea de cazare, solicitarea fiind făcută înainte de data limită de înscriere la concurs (10 mai 2016).
  2. Participarea cadrelor didactice însoțitoare este limitată la maximum 2 cadre didactice pe universitate participantă. Echipele cu cel mult 3 studenți vor fi însoțite de un cadru didactic. Suplimentarea acestor locuri se poate face doar ca excepție, cu acordul organizatorilor, în funcție de disponibilitatea de cazare, solicitarea fiind făcută înainte de data limită de înscriere la concurs (10 mai 2016).
  3. Cheltuielile de transport şi diurnă (dacă se acordă) vor fi suportate de universitățile participante.
  4. Înscrierea la concurs se face completând formularul din secțiunea participanți prin e-mail la adresa florin.sofonea@ulbsibiu.ro, de către coordonatorul echipei (un cadru didactic pe universitate participantă, dintre cadrele însoțitoare) care are obligația de a trimite lista cu studenții participanți, selectați la etapa pe universitate, menționând secțiunea la care aceștia participă, precum şi lista cu cadrele didactice însoțitoare şi datele de sosire-plecare.

          Data limită de înscriere la concurs este 10 mai 2016.

Regulamentul concursului

 Art. 1.Proba de concurs durează 4 ore.
 Art. 2.Proba de concurs este compusă din patru probleme, punctajul maxim pe fiecare problemă fiind 10 puncte.
 Art. 3.Concursul va avea loc vineri, 20 mai 2016, ora 10:00.
 Art. 4.Corectarea lucrărilor se va face de către echipe de doi corectori/subiect în după-amiaza zilei de vineri, 20 mai 2016.
 Art. 5.Contestațiile vor fi analizate de un juriu desemnat de organizatori, urmând apoi anunțarea rezultatelor definitive.
 Art. 6.Festivitatea de premiere va avea loc sâmbătă, 21 mai 2015.
 Art. 7.Fiecare echipă va veni cu un set de propuneri de probleme cu rezolvări complete, tehnoredactate în Word (format .docx sau .doc). Selecția subiectelor pentru concurs se face de către toți coordonatorii echipelor în dimineața concursului, începând cu ora 7:30, din subiectele propuse de echipe.