Universitatea "Lucian Blaga" | Facultatea de ştiinţe | Catedra de Informatică

Sesiunea de comunicări a studenţilor

Imaginatie, Creativitate, Design, Dezvoltare
ICDD 2009
10-11 Aprilie

 
ICDD Poster

Programul sesiunii

icdd09program.pdf

OBIECTIVE

Scopul sesiunii de comunicari este de a reuni studenţi din toate centrele universitare din ţară pentru a prezenta şi a discuta rezultate originale obţinute în toate ariile tematice ale domeniului informatică: informatică teoretică, algoritmică, proiectarea şi construirea de software, trimiterea datelor prin reţele sau noi abordari în probleme de securitate, etc.