Bine aţi venit la Centrul de Cercetare Ştiintifică în Ştiinţa Comunicării şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Catedrei de Informatică!

Domeniu
•  Tehnologia Informatiei si Stiinta Comunicarii

Aria de cercetare
•  Teoria aproximarii
•  Tehnici computationale de optimizare, algoritmi euristici si metaeuristici
•  Algoritmi, metode computationale
•  Algoritmi cu invatare
•  Kernele (nuclee) de clasificare
•  Inteligenta artificiala
•  Dezvoltare software
•  Tehnici de stocare si regarire a informatie
•  Metodologii de calcul si aplicatii
•  Sisteme de control si ghidare
•  Sisteme stochastice si control
•  Teoria calculului
•  Logici generale
•  Tehnologii educationale
•  Compilatoare si interpretoare
•  Matematica discreta în relatie cu stiinta calculatoarelor
•  Teoria codificarii
•  E-Activity
•  Dezvoltare management proiecte
•  Strategii educationale
•  Managementul cunostintelor
•  Modelare si simulare de procese
•  Cibernetica si Statistica economica

Obiective

Obiective initiale

 

Obiective de perspectiva

Rezolvarea unor probleme de cercetare stiintifica in domeniul tehnologiei informatiei, studii si analize. Consultanta si training in domeniul de competenta pe baza unor contracte sau conventii de cercetare intre Centrul CSIT in calitate de executant si diverse organizatii in calitate de beneficiari.

Oferirea unui mediu adecvat definitivarii tezelor de doctorat ale doctoranzilor din invatamant si din industrie.

 

Implementare proiecte de anvergura cu parteneri internationali (universitati europene, companii si institutii europene).

Transfer tehnologic catre firme, institutii beneficiare

Diseminarea rezultatelor prin workshop-uri, conferinte, prezentari comerciale de produse IT & C

 

 
   
     
 
- CSIT 2006 -