DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE - SESIUNEA - IULIE 2020 - ANI TERMINALI

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACȚIEI STUDENȚILOR - Chestionarele pot fi accesate doar de pe adresele instituționale (@ulbsibiu.ro)

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACTIEI STUDENTILOR PRIVIND SERVICIILE ULBS - ȘTIINȚE

 

CERERE CONTESTATII STUDII DE LICENȚĂ (PROBA 1)

EVENTUALELE CONTESTATII LA PROBA SCRISA VOR FI TRANSMISE IN TERMEN DE 24 ORE DE LA COMUNICAREA REZULTATELOR CATRE SECRETARIATELE FIECARUI DEPARTAMENT

 

BAREM DE CORECTARE - PROBA 1 (LICENTA)

MATEMATICĂ INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

BIOLOGIE

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ

 

PROCEDURA PRIVIND DESFĂȘURAREA ONLINE A LICENȚEI / DISERTAȚIEI

PROCEDURA PRIVIND DESFĂȘURAREA ONLINE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR AFERENTE ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

 

PERIOADA DE INSCRIERE LICENTA/DISERTATIE - ACTE NECESARE

MATEMATICĂ INFORMATICĂ / MATEMATICĂ INFORMATICĂ APLICATĂ

INFORMATICĂ / SISTEME ȘI TEHNOLOGII INFORMATICE AVANSATE

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / BIOLOGIE / EXPERTIZA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR ECOLOGICE / BIOLOGIE APLICATĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ / SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ/ ANTRENAMENT ȘI PERFORMANȚĂ/ EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE: STUDII DE LICENȚĂ - SESIUNEA - IULIE 2020

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ INFORMATICĂ – 3 ani

SPECIALIZAREA: INFORMATICĂ – 3 ani

SPECIALIZAREA: ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – 3 ani

SPECIALIZAREA: BIOLOGIE – 3 ani

SPECIALIZAREA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ – 3 ani

SPECIALIZAREA: SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ – 3 ani

 

ÎNSCRIERE LICENȚĂ/MASTER - formularele pot fi accesate doar o singura data si doar de pe adresele instituționale (@ulbsibiu.ro)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LICENȚĂ/MASTER

 

FORMULAR DE ÎNCĂRCARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ - formularele pot fi accesate doar o singura data

DECLARAȚA PENTRU CONFORMITATE ASUPRA ORIGINALITĂȚII OPEREI ȘTIINȚIFICE (VIZATĂ DE COORONATOR/SEMNATĂ ABSOLVENT)

ATENTIE!!! - Va rugam sa completati la specializarea la care sunteti! Dacă întâmpinați probleme cu încărcarea lucrării de licență, vă rugăm să luați legătura la secretariat

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA: INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SPECIALIZAREA: ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

SPECIALIZAREA: BIOLOGIE

SPECIALIZAREA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

SPECIALIZAREA: SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ

 

FORMULAR DE ÎNCĂRCARE A LUCRĂRII DE DISERTAȚIE - formularele pot fi accesate doar o singura data

DECLARAȚA PENTRU CONFORMITATE ASUPRA ORIGINALITĂȚII OPEREI ȘTIINȚIFICE (VIZATĂ DE COORONATOR/SEMNATĂ ABSOLVENT)

ATENTIE!!! - Va rugam sa completati la specializarea la care sunteti! Dacă întâmpinați probleme cu încărcarea lucrării de disertație, vă rugăm să luați legătura la secretariat

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ INFORMATICĂ APLICATĂ

SPECIALIZAREA: SISTEME ȘI TEHNOLOGII INFORMATICE AVANSATE

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SPECIALIZAREA: EXPERTIZA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR ECOLOGICE

SPECIALIZAREA: BIOLOGIE APLICATĂ

SPECIALIZAREA: ANTRENAMENT ȘI PERFORMANȚĂ

SPECIALIZAREA: EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ ȘCOLARĂ

Evenimente

4

NOV
International Conference on Applied Informatics - ICDD

  24

  NOV
  NOAPTEA CERCETATORILOR - 24.09.2021

   27

   SEP
   DESCHIDEREA OFICIALA A ANULUI UNIV. 2021-2022, 27 SEPTEMBRIE 2021, ORA 14.00, PIATA MARE