Facultatea de Știinte
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PROGRAMAREA RESTANŢELOR - STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER

  pentru SEMESTRUL I,

 perioada 20.02.2017 – 26.02.2017



DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

DOMENIUL MATEMATICĂ

DOMENIUL INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

DOMENIUL ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT