Facultatea de Știinte
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PROGRAMAREA EXAMENELOR ŞI COLOCVIILOR LICENŢĂ ANI I ŞI II şi  MASTER AN I

                        Sesiune MODUL II, semestrul II

  Colocvii  19.06.2017 – 25.06.2017  Examene 26.06.2017 – 5.07.2017

 
DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

DOMENIUL MATEMATICĂ

DOMENIUL INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

DOMENIUL ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT