Facultatea de Stiinte

ORAR

Semestrul 1, an universitar 2017-2018
Modul 1
Print - Afisaza tabelul in fereasta noua
EPM_AN2
Zi Ora EPM2_SGR1EPM2_SGR2
Luni8-9
L Ecofiziologie vegetala
Craciunas Mihai
A12
 
9-10 
10-11
C Biologia vertebratelor
Gheoca Voichita
A16
11-12
12-13
13-14
L Biochimie
Ognean C.
B111
bara  
  bara L Biochimie
Ognean C.
B111
14-15
15-16 
L Ecofiziologie vegetala
Craciunas Mihai
A12
16-17 
17-18  
18-19  
19-20  
20-21  
21-22  
Marti8-9
C Biochimie
Oancea Simona
A12
9-10
10-11
C Biologia vertebratelor
Gheoca Voichita
A17
11-12
12-13
13-14  
14-15 
L Ecofiziologie vegetala
Craciunas Mihai
A12
15-16 
16-17
C Ecofiziologie vegetala
Craciunas Mihai
A17
17-18
18-19
L Ecofiziologie vegetala
Craciunas Mihai
A12
 
19-20 
20-21  
21-22  
Miercuri8-9
L Biologia vertebratelor
Popovici Petruta
A16
 
9-10 
10-11 
L Biologia vertebratelor
Popovici Petruta
A16
11-12 
12-13
C Ecofiziologie vegetala
Craciunas Mihai
A17
13-14
14-15  
15-16  
16-17
C Pedagogie 2
Nicu Adriana
DPPD 003
17-18
18-19  
19-20  
20-21  
21-22  
Joi8-9
L Biologia vertebratelor
Popovici Petruta
A16
Sem Limba straina (engleza)
Stoicescu Lucia
A35
9-10
10-11
Sem Limba straina (engleza)
Stoicescu Lucia
A35
L Biologia vertebratelor
Popovici Petruta
A16
11-12
12-13  
13-14  
14-15  
15-16  
16-17  
17-18  
18-19  
19-20  
20-21  
21-22  
Vineri8-9  
9-10  
10-11  
11-12  
12-13  
13-14  
14-15  
15-16  
16-17  
17-18  
18-19  
19-20  
20-21  
21-22