Facultatea de Stiinte

ORAR

Semestrul 2, an universitar 2017-2018
Modul 2
Print - Afisaza tabelul in fereasta noua
EMSE_AN2
Zi Ora EMSE2_SGR1
Luni8-9 
9-10 
10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17
L Pregatirea lucrarii de disertatie
Gheorghe Laurian
A32
17-18
18-19
19-20 
20-21 
21-22 
Marti8-9
L Pregatirea lucrarii de disertatie
Gheorghe Laurian
A32
9-10
10-11
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17
C Tehnologii de reconstructie ecologica
Olosutean Horea
A01
17-18
18-19
Sem Tehnologii de reconstructie ecologica
Olosutean Horea
A01
19-20
20-21 
21-22 
Miercuri8-9 
9-10 
10-11 
11-12 
12-13
C Biomonitori si bioindicatori
Gheoca Voichita
A16
13-14
14-15
15-16
16-17
C Tehnologii de reconstructie ecologica
Olosutean Horea
A01
17-18
18-19
L Tehnologii de reconstructie ecologica
Olosutean Horea
A01
19-20
20-21 
21-22 
Joi8-9 
9-10 
10-11 
11-12 
12-13
Pr. Biomonitori si bioindicatori
Gheoca Voichita
A16
13-14
14-15
15-16
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
Vineri8-9 
9-10 
10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22