Bun venit!

Centrul de cercetare ITI a fost acreditat CNSIS in anul 2006, cu nr. 24 având numele de CSIT(Centrul de Cercetare in Stiinta Comunicarii si Tehnologia Informatiei). In 2014, pentru a oglindi mai bine sfera de activitate a centrului, numele sau a fost schimbat in ITI (Centrul de ercetare in Informatica si Tehnologia Informatiei).

Centrul  îşi propune să soluţioneze probleme aplicative de actualitate din domeniul Informatică, a unor  probleme din alte domenii care necesită proiectarea unor sisteme informatice precum şi probleme de natura computaţională din orice domeniu. Pentru atingerea acestui scop este necesară abordarea atat a unor cercetări legate de sisteme şi tehnologii informatice actuale (primul domeniu specificat) cat şi unor probleme de cercetare fundamentală din domeniul Informatică (domeniul al doilea specificat). Corelarea acestor două domenii de cercetare este absolut necesară pentru atingerea excelenţei în cercetare  şi pentru a realiza accesarea unor proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional.

Domenii de cercetare ştiinţifică

 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
 • Informatică

Direcţii de cercetare

 • Sisteme şi tehnologii informatice avansate:
  • Informatică şi sisteme informatice
  • Software
 • Inteligenţă artificială  şi sisteme inteligente
  • Învăţare automată
  • Sisteme inspirate din biologie
  • Calcul evolutiv
  • Control inteligent
 • Data mining şi analiza datelor
 • Modelare şi simulare
 • Teoria controlului, aproximare şi optimizare
 • Calcul ştiinţific
 • Sisteme Distribuite şi Comunicaţii Web
 • Metode şi sisteme de raţionament formal pentru limbaje şi programe
 • Grafică şi procesarea imaginilor
 • Human  computer interaction
 • E-activity
 • Baze de date  avansate