Home ›› Licenta disertatie ›› 2013 ›› Teme disertatie propuse

Teme de disertație pentru absolventii 2014

Prof. Univ. Dr. Dana Simian

 1. Optimizarea metodelor de clasificare prin SVM
 2. Arbori de decizie fuzzy (fuzzy decision trees) si aplicatii
 3. Metode fractale aplicate în procesarea imaginilor si criptografie.
 4. Sistem soft de comparare a performantelor diferitelor metode de invatare a conceptelor.
 5. Utilizarea tehnicilor de clasificare in evaluarea sistemelor ecologice.

Prof. dr. Emil M. Pop

 1. Tehnologii informatice avansate si aplicaţii în sistemul educaţional
 2. Integrarea e-educatiei  cu Ingineria Ontologiei
 3. Tehnologii informatice avansate pentru procesarea semantica
 4. Proiectarea unui portal  bazat pe  ontologii , pentru alcatuirea serviciilor cladirilor  inteligente
 5. Tehnologii avansate pentru verificarea unui model

Conf.univ. dr. Ioan Pop

 1. Tehnici de gestionare a bazelor de cunoştinţe din depozitul Web
 2. Modelarea proceselor de management al proiectelor software
 3. Modelarea aplicaţiilor software cu ajutorul instrumentelor CASE

Lector univ.dr. Daniel Hunyadi

 1. Metode de predictie in Data Mining
 2. Descoperirea de cunoştinţe în baze de date de dimensiuni mari
 3. Tehnici de verificare si validare în Data Mining
 4. Tehnici de evaluare a calităţii datelor de intrare in Data Mining
 5. Criptosisteme cu chei publice
 6. Securitatea aplicaţiilor distribuite
 7. Dezvoltarea aplicațiilor cu arhitecturi orientate pe servicii folosind Windows Communication Foundation (WCF)
 8. Dezvoltarea aplicațiilor distribuite folosind framework-ul NHibernate

Lector Dr. Mircea Musan

 1. Optimizarea sistemelor de afaceri de tip e-commerce prin utizarea tehnicilor data mining
 2. Utilizarea data mining in algoritmi de predictie pentru imbunatatirea sistemelor de e-business
 3. Arhitectura .NET. Dezvoltarea de aplicatii cu baze de date Microsoft SQL Server
 4. Securitate informationala in sisteme de gestiune a bazelor de date avansate
 5. Sistem informatic de evidenta si gestiune folosind tehnica ADO.NET si MS SQL Server  

Lector univ.dr. Florin Stoica

 1. Metodologii orientate-agent
 2. Sisteme expert : arhitectură şi implementare
 3. Baze de cunoştinte cu raţionament fuzzy
 4. Baze de cunoştinte cu raţionament boolean
 5. Aplicaţii ale algoritmilor genetici in jocuri

Lector Ralf Fabian

 1. Sisteme inteligente de criptare a datelor
 2. Metode fractale aplicate în procesarea imaginilor
 3. Reţele neurale artificiale utilizate pentru compresia imaginilor cu pierdere minimă din conţinut
 4. Aplicaţii ale reţelelor neurale în recunoaşterea de watermark (filigran) din imagini digitale
 5. Extragere informațiilor vizuale din imaginii digitale cu tehnici bazate pe logică Fuzzy
 6. Componente inteligente pentru suportul de decizie

 

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2019 Catedra de Informatică :: 6198