Burse

Tipurile de burse care se pot acorda sunt urmatoarele: (1) burse pentru stimularea performantei, care se impart in burse de excelență  și  burse de performanță și de merit; (2) burse sociale, pentru sustinerea financiara a studentilor cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare; (3) burse speciale acordate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; (4) burse private în condițiile Legii nr. 376/2004, pe baza de contract incheiat cu operatori economici sau cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevazute la art. 205, alin. (10) din Legea 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Detalii suplimentare: REGULAMENT BURSE

BURSE SEMESTRUL 2, AN UNIV. 2018-2019

BURSE SEMESTRUL 1, AN UNIV. 2018-2019

 

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2019 Catedra de Informatică :: 6198