FACULTATEA DE ȘTIINȚE A UNIVERSITĂȚII LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

organizează examen de licență în domeniul FIZICĂ,

pentru absolvenții secției de FIZICA – CHIMIE, ciclul cu durata de patru ani

 

·       Inscrierile se fac în perioada 13-17 Iunie 2011 orele 10 – 14  la secretariatul Facultății de Științe (str.Ioan Rațiu 5-7, parter).

   

·       Predarea lucrării de licență se face în perioada 13-17 Iunie 2011 orele 10 – 14  la secretariatul Facultății de Științe, odată cu înscrierea (dacă lucrarea nu este deja predată).

 

·       Data susținerii probelor:

-27 Iunie 2010 ora 8:30 Proba 1.  -  Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate în domeniile fizică și chimie

-27 Iunie 2010 ora  16:00  Proba 2.  -  Susținerea lucrărilor de licență.

 

·       Anunțarea rezultatelor și termene de contestație:

-27 Iunie 2011 ora 14:00 se anunță rezultatele probei scrise.

-27 Iunie 2011 ora 14:30 termen limită de depunere a contestațiilor pentru rezultatele probei scrise.

-27 Iunie 2011 ora 15:30 anunțarea rezultatelor contestațiilor pentru proba scrisă.

-27 Iunie 2011 ora 19:00 anunțarea rezultatelor finale.

 

·       Alte precizări.

        - Examenul de licență se desfășoară în conformitate cu regulamentul de licență, aprobat în ședința de catedră din data de 23 mai 2006.

- Proba 1 se numește Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate în domeniile fizică și chimie. Probă este scrisă, se desfășoară pe formulare tip, unul pentru subiectele de Fizică și altul pentru cele de Chimie. Proba scrisă durează trei ore. Baremul de corectare se afișează după începerea probei scrise. Notele pe subiectele de Fizică și pe cele de Chimie au ponderea de 50% din nota la proba scrisă.

        - Proba 2 se desfășoară oral și se punctează modul în care absolventul și-a însușit cunoștințele din domeniul temei dar mai ales gradul de originalitate și contribuția personală.

        - Nota finală a examenului de licență este medie artimetică a notelor celor două probe, respectiv 1 și 2.

        - Tematica pentru proba 1 se poate descărca aici.

 

        Vă dorim success!